Nyheter.

2017-06-02 07:00
Växjö kommun satsar på cykelvägarna och har också flera olika projekt för att få människor att cykla mer.  Bild: Linda Alfons
Växjö kommun satsar på cykelvägarna och har också flera olika projekt för att få människor att cykla mer.

Växjö kommun satsar på cykelvägar

Växjö kommun ligger ganska bra till med sina cykelvägar, det visar Cykelfrämjandets årliga kommunvelometer där kommunen placerar sig på fjortonde plats. Men inget är så bra att det inte kan bli bättre, en av Växjös sämre grenar är investeringar och underhåll av cykelvägar.

Fjortonde plats av 50 undersökta kommuner, är det bra? 
– Jag utgår från att de som har ambitioner när det gäller cykling är med, för man får betala 15 000 kronor för att vara med i den här granskningen, säger Pär Wallin, trafikutredare på tekniska förvaltningen och den som skickat in uppgifterna till velometern.

Han tycker att placeringen är rimlig och att granskningen är ett bra jämförelseverktyg med andra kommuner som ger tips om bra arbetssätt.

Ju fler som cyklar – högre frisknärvaro

Så hur ska en göra för att få människor att cykla? Det skulle ge så många vinster både för kommunen och invånarna. Pär Wallin pratar om effektiva transportsätt, det vill säga hur mycket yta varje person som transporterar sig tar upp (se faktaruta).
– Det är slående om man börjar räkna huvuden, då syns det väldigt tydligt när staden växer. Om vi kan få fler att välja cykel så behöver vi inte investera lika mycket i vägar.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


Hur mycket finns det att spara?
– Det får man göra en trafiksimulering för att ta reda på. Staden växer med 1 500 personer per år. Om de transporterar sig som alla andra så blir det en ökning med 3 000 resor per dag.

Om dessa resor kan spridas på fler trafikslag och även över tid skulle det minska trängseln i trafiken.
– Cykling är effektivt. Det är den viktigaste faktorn. Sen har du de klassiska tid, pengar, hälsa och miljö. Om fler skulle cykla skulle det bli högre frisknärvaro och längre liv.

Och kan kommunen få fler att välja cykeln eller kollektivtrafik framför bilen skulle det underlätta för dem som bor utanför stan och måste ta bil att ta sig fram i trafiken och hitta parkering.

Kampanjer riktade till arbetsplatser

Kommunen försöker också få invånarna att välja bort bilen genom kampanjer riktade till större arbetsplatser där de anställda kan få testa elcyklar eller liknande erbjudanden. I kampanjen ”cykelvänlig arbetsplats” kan arbetsplatserna klassificeras efter 15–20 olika kriterier och på så vis få stjärnor där de uppfyller kriterierna. I dagsläget deltar 35 arbetsplatser i kommunen.

– Vi har högt satta mål i kommunen att bli mer miljömedvetna på många plan. Vi vill att fler ska välja cykel och åka kollektivt. Vi expanderar så mycket och när vi förtätar staden blir vi många människor och bil tar ju plats. Just det att fler ska cykla tycker jag är viktigt, säger Sofia Stynsberg (M), ordförande i tekniska nämnden.

I kommunens satsningar ingår bland annat att öka trafiksäkerheten. Sofia Stynsberg tar upp att kommunen under förra året satsade på trafiksäkerhet och därför byggde om Dalborondellen och Esplanadrondellen, där nya farthinder tvingar bilar till att sakta ner farten rejält. Dessutom byggdes en bredare cykelväg utmed Storgatan utanför Elin Wägnerskolan. Nu pågår också arbetet med att bygga en snabbcykelväg där cyklister och gångtrafikanter inte behöver trängas från Teleborg till Arenastaden och fler sådana cykelvägar kommer det att bli. För att underlätta cykling även på landsbygden bygger kommunen en cykelväg från Sandsbrorondellen ut till Rottne som förhoppningsvis kan invigas under sensommaren.

”Ett ganska rimligt mål”

Ett cykelbokslut för 2016 har också nyligen blivit klart. Där har cykelinventeringen från 2014 fått en uppföljning som visar att flera av de 1 040 brister som hittades då har åtgärdats. Under 2016 har 242 brister som höga kantstenar och hindrande cykelgrindar analyserats och åtgärdats. Alla åtgärder ska vara utförda våren 2017.

I cykelbokslutet står att målet är att 24 procent av personresorna ska ske med cykel 2020. Är inte det ett låg mål?
– Det tror jag inte. Jag tror att det är ett ganska rimligt mål. Det är viktigt att ha ett mål som man vet att man kan nå upp till. Att fler ska välja gång och cykel tycker vi är viktigt, säger Sofia Stynsberg.

Kommer målet att höjas?
– Ja, det tror jag. Vi blir fler i staden och det viktiga är att minska utsläppen. När vi blir fler kommer procenten att öka.

 

Så här mycket satsar kommunerna på sina cykelvägar:
Kommun        Kr/invånare    Andel drift och underhåll %
Växjö        203        35
Lund        461        43
Ludvika        788        4
Medel i landet    350        28

Så här stor plats tar ditt fordon:
Trafikslag        m2/person    Antal som får plats
Gång        0,8        17 000
Buss        2,1        8 000
Cykel        9,7        3 000
Bil        22,1        1 800 (stadsgata)/900 (motorväg)

Lund fick det absolut bästa totalresultatet i kommunvelometern medan Ludvika är den kommun som satsar mest per invånare. Växjö kommun ligger på plats 14, med bra betyg för mål och uppföljning och sämre för underhåll och drift, toppbetyg blev det för uppföljning och mätning.
Källa: Cykelfrämjandet