”Personerna bakom begreppet funktionsnedsatta och vad dessa kan tillföra samhället måste lyftas fram.”

Sidor