Krönika. Mariam Mirström.

2017-09-26 07:00

Vem är det som behöver förändras?

Globaliseringen är en tsunami som vi inte kan fly men jag vill inte prata om globaliseringen i sin allmänna betydelse. Jag vill prata om den lilla värld vi lever i.

Jag vill prata om Sverige och den vackra staden som vi bor i, Växjö. En kort promenad på stadens gator visar hur de kulturella gränserna suddas ut.

Kan du se om den du möter är en invandrare eller en svensk?


KOM TILL BOKMASSAN !

ETC och Leopard arrangerar 29 och 30 september Bokmassan (Heden, Göteborg). Massa författare, massa böcker – och inga högerextremister. All information: ETC.se/Bokmassan


Men frågan är, vem är det som förändras för att gränserna ska suddas ut? Är det invandraren eller samhället?

Och har förändringarna en positiv effekt på personen eller är personen tvungen att acceptera skriftliga eller opublicerade sociala koder för få tillträde till samhället?

För en invandrare som föddes i ett samhälle och lärde sig det som krävdes för att överleva där, kan det vara svårt att följa en annan social kod i det nya samhället. Speciellt om koderna är outtalade. Som jantelagen menar jag.

Tro inte att du är klokare än vi.

Tro inte att du är viktigaste än vi.

Om hen är lyckligt lottad, kommer hen att möta en social grupp som accepterar skillnader och inte bedömer. Om hen har otur kommer hen att avvisas och isoleras.

Hen går på gatan, hen talar svenska, hen klär sig som andra fotgängare. Men en ny fråga väcks. Kan den här personen använda hela sin personliga och sociala kraft? Kan hen utnyttja de skillnader som finns mellan oss och bidra med dem. Eller gömmer hen skillnaderna och accepterar alla sociala koder bara för att bli antagen i den nya kulturen. Om hen känner att allt är pålagt, kan hen någonsin bli lycklig och hel?

Kanske finns några som säger de aldrig har bett invandrarna att komma hit.

Men jag uppmanar dem att sätt sig i deras situation för en ögonblick. Du har bara rätt att leva en gång, men du kan inte ensam förändra ett lands situation. Accepterar du alla risker eller emigrerade du för att leva?

Det enklaste sättet för samhället är att lägga hela ansvaret på invandrarna och kräva att skillnaderna försvinner. Men om vi vill ha ett hälsosamt samhälle? Vem är det som behöver förändras då? Invandraren, det svenska samhället eller båda?

 

Mariam Mirström
Mariam Mirström 

Mariam Mirström är student och dramatiker med kvinnors rättigheter, mänskliga rättigheter, miljö och integration som sina hjärtefrågor.