Inrikes.

2017-11-03 07:00
Tekniska nämnden satsar miljoner på att rena Växjösjön under 2018. Bild: Anna-Stina Stenbäck
Tekniska nämnden satsar miljoner på att rena Växjösjön under 2018.

Växjösjön ska renas från miljögifter

Vad behövs för att rena Växjösjön från läkemedelsrester och mikroplaster? Det ska tekniska nämnden ta reda på under nästa år. Det framgår av nämndens budget som presenterades i veckan och som innehåller ambitiösa satsningar på minskad miljöpåverkan.

De största satsningarna i tekniska nämndens internbudget handlar om utveckling av cykelnätverket, nya kollektivtrafikkörfält, en gemensam avfallshantering i regionen samt ett krafttag i målet om att sjöar och vattendrag ska renas.

– Vår uppgift är att verkställa Växjö kommuns ambitiösa mål och det känns fantastiskt att kunna presentera en budget med stort miljöfokus, säger Cheryl Jones Fur (MP), ordförande i kommunens miljöberedning och ledamot i tekniska nämnden.


VAR MED OCH BRYT MEDIEMONOPOL

Teckna en prenumeration på din lokala ETC-tidning


Under nästa år ska arbetet med sjörestaureringen av Växjösjön ytterligare intensifieras, genom så kallad aluminiumbehandling. Det var i somras som Växjö fick tillstånd av Mark- och miljödomstolen och kortfattat innebär detta att man genom aluminium binder fosfor som finns på sjöbottnen. Fosfor i sig leder till algblomning, något som har varit problematiskt i såväl Växjösjön som Södra Bergundasjön. Totalt satsas 4 miljoner kronor under 2018.

– Vi vill se en kommun som uppfyller alla miljömål och då är sjöarna en viktig del, vi har en unik miljö med stadsnära sjöar som inte minst är viktigt för rekreation.

Problem med mikroplaster

I budgeten föreslås även en förstudie som handlar om rening av läkemedelsrester och mikroplaster i sjöarna. Initiativet är inspirerat av Linköpings kommun, där man under en period har arbetat fram metoder för att vattendrag ska bli fria från läkemedelsrester.

– Vi har under lång tid arbetat strategiskt för att förbättra statusen i våra sjöar. Ett stort problem handlar om läkemedelsrester och mikroplaster som når ut i miljön genom avloppsvattnet. Vi har följt utvecklingen i Linköping, men deras metod är relativt kostsam – samt att den inte tar upp mikroplaster. Självklart vill vi i Växjö hitta en egen lösning som dessutom är mer effektiv. Att minimera andelen läkemedelsrester och mikroplaster som når våra vatten är avgörande för biologisk mångfald och en bra vattenkvalitet.

Skadliga ämnen från konstgräsplaner

I april presenterade Svenska miljöinstitutet en rapport om mikroplaster som bland annat tog upp det faktum att en stor del av de skadliga ämnena kommer från konstgräsplaner. ETC Växjö har tidigare skrivit om de 16 konstgräsplaner som finns i kommunen samt att man på grund av kostnaden inte har beslutat att byta ut gummigranulatet. I en motion föreslog Carin Högstedt (V) att Växjö aktivt ska arbeta för att minska utsläpp av mikroplaster och hon kommenterar beslutet i tekniska nämnden.

– Motionen fick som svar att vi ska följa forskningen, det här beslutet tolkar jag som att man nu vill ta tag i frågan på allvar. Det är självklart bra och jag välkomnar satsningen, samtidigt tycker jag att man hade kunnat ge motionen bättre respons om vi ändå är av samma åsikt när det gäller mikroplaster.