Reportage.

2017-10-18 07:00
Journalisten Sam Edward är producent för SR Kronobergs lokala nyhetssändningar på arabiska.   Bild: Mattias Ahlm/Sveriges Radio
Journalisten Sam Edward är producent för SR Kronobergs lokala nyhetssändningar på arabiska.

Sam Edward gör lokala nyheter på arabiska

Lokala nyheter, personporträtt med nyanlända som lyckats i Sverige och grundläggande samhällsinformation – för några veckor sedan började SR Kronoberg med sina sändningar på arabiska. 

Bakom initiativet står journalisten Sam Edward som själv flydde till Sverige för sju år sedan.
– Behovet av att få information på sitt modersmål från en trovärdig källa är enormt och jag önskar att jag själv hade haft tillgång till det här när jag kom hit.


VAR MED OCH BRYT MEDIEMONOPOL

Teckna en prenumeration på din lokala ETC-tidning


Två gånger i veckan publicerar SR Kronoberg nu lokala nyheter på arabiska på sin hemsida. Sam Edward har varit anställd på radion i drygt ett år och kom direkt med förslaget till programchefen, ett koncept som nu blivit verklighet.

– För att bli en del av samhället så behöver man hålla sig uppdaterad om vad som händer i närområdet. Innan man hunnit lära sig språket är man ofta utlämnad till information från lokala nätverk och har man otur så kan det försvåra processen att komma in i samhället. Därför är det så viktigt att det finns oberoende och pålitliga informationskällor att vända sig till.

Andra lokala stationer intresserade

Sam berättar om att han redan fått bra respons och just nu åker han runt i SFI-klasser för att informera om sändningarna. Även andra lokala stationer har visat sitt intresse och förhoppningen är att konceptet ska sprida sig, SR Kronoberg är först ut med att producera nyheter med lokal vinkel på arabiska. Att röster väckts på sociala medier om problem kring att nyanlända får information på sitt modersmål bemöter han genom att poängtera att detta bör ses som ett ”första steg” att lära sig det nya språket.

– Jag lär mig själv fortfarande nya ord varje dag, men det är helt omöjligt att göra det utan att få förklaringar på det språk man känner till. När man lär sig ett nytt språk så gör man det parallellt med sitt eget, se bara på engelskundervisningen i skolan. Det är ingen som kräver att du från dag ett kan ta till dig allt på det nya språket utan det är något som sker successivt.

Samhällsinformationen är en viktig del av programidén och handlar exempelvis om hur man tar körkort i Sverige, hur nyanlända kan validera sin utbildning samt hur svensk sjukvård fungerar.

– Man måste ha med sig att våra länder är så i grunden olika. En så enkel sak som att boka tid på vårdcentralen kan bli en riktigt svår nöt att knäcka och då behövs det tydlig information.

Granskade makten i Syrien

Sam Edward vet själv hur det är att granska makten i en diktatur då han flydde från Syrien för sju år sedan, efter att ha blivit fängslad för sitt yrkesval. Artikeln som ledde till hans gripande handlade om hur presidentens släktingar fuskade med pengar.

– För att arbeta som journalist i Syrien krävdes det att man är medlem i partiet, jag hittade dock andra vägar och så småningom började jag publicera samhällskritiska texter på internet. Jag blev fängslad för mina tankar och tvingad att skriva på ett dokument där jag lovade att sluta som journalist, istället började jag arbeta som lärare för att undervisa elever om demokrati.

Han beskriver att situationen så småningom blev ohållbar och valde därför att fly landet tillsammans med sin familj. Att komma till Sverige där han tilläts uttrycka sina åsikter var en stor lättnad.

– När jag kom hit var känslan direkt att jag äntligen kunde följa min dröm, här i Sverige fick jag vara mig själv. Journalister har en otrolig möjlighet att påverka samhället och slå vakt om demokrati och mänskliga rättigheter, något som var en omöjlighet för mig i Syrien.

Sändningarna – ett bidrag till nyanlända

Förhoppningen är att sändningarna ska bidra till bättre möjligheter för nyanlända att integreras genom språket. Många av de flyktingar som kommit till Sverige har placerats på mindre orter där behovet av lokal information är stor.

– Jag tror vi måste förstå varandras utgångspunkter, bara det att förklara för nyanlända att det här är Sveriges radio och inte statens är en utmaning. I våra hemländer går det inte att skilja mellan stat och regim, just därför är det så viktigt med oberoende samhällsinformation.

Samtidigt som det är en stor lättnad för honom att få uttrycka sina åsikter så är han orolig för samhällsklimatet och lyfter bland annat fram Nordiska motståndsrörelsens demonstration i Göteborg.

– Att låta alla uttrycka sina åsikter har också en baksida och jag skäms som svensk att vi tillåter nazister att öppet demonstrera 2017. Släpper vi fram nazisterna så kan vi lika gärna släppa fram IS. Nu lever jag min dröm men samtidigt är jag rädd, oron över vart jag ska ta vägen härnäst finns alltid med mig.