Reportage.

2017-10-06 10:00
  • Rob Hopkins menar att man på lokal nivå kan genomföra stora förändringar. Bild: Jim Wileman
    Rob Hopkins menar att man på lokal nivå kan genomföra stora förändringar.
  • Rob Hopkins menar att man på lokal nivå kan genomföra stora förändringar. Bild: Jim Wileman
    Rob Hopkins menar att man på lokal nivå kan genomföra stora förändringar.

Omställningsexperten: Tiden att vara passiv förbi

Rob Hopkins, omställningsrörelsens grundare, gör sitt första Sverigebesök. Ett av stoppen på turnén är Växjö och omställningskonferensen i helgen.
 – Tiden att vara passiv är förbi, säger Rob Hopkins till ETC Växjö.

Att en relativt liten kommun som Växjö väljer att profilera sig inom hållbarhetsområdet ser Rob Hopkins som en självklarhet.

– Ibland tror vi att meningsfulla åtgärder bara kan komma från nationellt håll, men vad vi ser runt om i världen nu är att mindre samhällen vill och kan ta ledningen. De bästa exemplen jag ser och tycker är spännande är när de två arbetar tillsammans.

Han lyfter bland annat distriktet Liège i Belgien som har publicerat en långsiktig plan där de förbinder sig att årligen omvandla 100 hektar mark om året till ”alternativt jordbruk”.


VAR MED OCH BRYT MEDIEMONOPOL

Teckna en prenumeration på din lokala ETC-tidning


– Där samarbetar den lokala omställningsgruppen och kommunen med ett projekt för att skapa ett ”matbälte” runt staden, ett nätverk av mikrofarmar. När människor och kommuner arbetar tillsammans med en vision om lokal motståndskraft skapas en helt ny ekonomi som är otroligt spännande.

Globalt nätverk

Omställningsrörelsen är ett globalt nätverk av människor som tar lokala initiativ för att möta utmaningar som bland annat oljestopp, global uppvärmning och klimatförändringar. Folkrörelsen startades av Hopkins 2007 och har sedan dess snabbt spridit sig över världen. Hans inställning är att det mesta går att åstadkomma på lokal nivå.

– Vi kan göra så mycket mer än vad vi tillåter oss att tro, som små samhällen kan vi göra fantastiska saker. Tiden att vara passiv är förbi jag besöker de som har blivit sina egna bostadsutvecklare, som har skapat egna energibolag och som helt enkelt bestämt sig för att bli oberoende av andra. Genom att tillämpa fantasin och samla människor finns det så mycket ”win-win” att hämta, något som övergångsrörelsen har många bra exempel på.

”Gå med strömmen”

Han menar vidare att även privatpersoner kan bli mer delaktiga i rörelsen, genom att vara fantasifulla och ständigt söka nya lösningar.

– Vi kan absolut försöka att äta mindre kött och flyga mindre, men det där vet ni väl redan om. För mig handlar det vidare om att vi i större utsträckning ska nå ut till andra och tänka på vad vi kan göra för dem. David Fleming, en lysande man som dessutom var min mentor, svarade för länge sedan på min fråga om ”vad kan vi göra för att skapa ett mer motståndskraftigt samhälle?”. Han svarade ”gå med strömmen”. Det var ett bra råd men jag valde att sprida det till andra, något som vi alla kan göra.

Växjö har som kommun antagit målet om att bli helt oberoende av fossilbränslen och enligt Hopkins är detta mål mer än nåbart.

– Självklart är det möjligt, samhällen förändras ständigt. Om viljan finns där så kan vi göra extraordinära saker och vi ska komma ihåg att det tog lång tid och hårt arbete för att skapa de bränslen som finns tillgängliga idag, jag tvivlar inte på att vi kan tillämpa samma envishet när det gäller mer miljövänliga alternativ. Vår överlevnad beror på detta och bara vi vill kan vi tillsammans skapa något helt otroligt. Jag är övertygad om att framtiden är så mycket bättre utan fossila bränslen och dessutom så mycket vackrare.

 

Rob Hopkins: 

  • Fristående aktivist, föreläsare och författare verksam i Totnes, Storbritannien.
  • Hopkins är mest känd som grundare och frontfigur för omställningsrörelsen.
  • 2007 var han med och startade Omställningsnätverket vars syfte är att stötta lokala initiativ, något som nu finns i över 50 länder med 1 400 deltagande kommuner.