Inrikes.

2017-08-25 07:00

Kommunen samordnar arbetet mot extremister

Extremismen ökar markant i Sveriges kommuner. I 81 procent av kommunerna finns lokala våldsbejakande grupperingar eller individer, mot 25 procent förra året. Växjö är inget undantag.

Ännu finns ingen handlingsplan mot våldsbejakande extremism i Växjö, men en arbetsgrupp är i uppstartsfasen av sitt arbete. I gruppens uppdrag ingår att ta fram en handlingsplan för arbetet.

– Det finns ett arbete, det är inte så att frågan har varit helt död hos oss, men den har inte samlats ihop under ett paraply. När jag träffar gruppen, i nästa vecka tror jag det är, ska vi prata om hur vi de facto ska jobba med frågan, säger socialchefen Per Sandberg.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


Ännu finns ingen samordnare för arbetet i kommunen.
– Vi ska lägga ungefär 30 procent av en tjänst på en samordnare som ska jobba under en säkerhetssamordnare och som blir kontaktperson för den nationella samordnaren.

Högerextrema vanligast

Samordnaren mot våldsbejakande extremism uppger i en rapport att de högerextremistiska aktiviteterna är vanligast, både i år och förra året stod de för nästan hälften av alla rapporterade fall. Den ökade rapporteringen beror till viss del på ökad medvetenhet och större kunskap i kommunerna. Detta är en utveckling som även märks av i Växjö kommun där framför allt Nordiska motståndsrörelsen har ökat sin aktivitet, visar årets rapport från Expo.

– Det är tyvärr en samhällstrend att det sker mer och mer extrema rörelser i samhället. Det är viktigt att kartlägga och upptäcka. Vi gör handlingsplanen för att vi är tvungna att göra det. Förr eller senare kommer vi också att drabbas, det är därför vi gör det här, säger Per Sandberg.

Tre representanter

I kommunens arbetsgrupp finns tre representanter för kommunen och kommunpolisen Scott Goodwin som alla utbildar sig om våldsbejakande extremism. Utbildningen kommer arbetsgruppen att ha i ryggen när de tar fram en utbildning för samtliga kommunanställda. Tanken är att bygga upp en form av signalsystem så att kommunens anställda känner igen tecken på våldsbejakande extremism och kan hantera detta.

– I kunskapsöversikten vi har gjort finns en bra beskrivning av vad våldsbejakande extremism är och vilka de fyra grupperna är: vit makt-rörelsen, extremvänstern, IS-extremister och de ensamma som bara är extrema, säger Per Sandberg som hoppas på att det arbete som nu görs ska ge bättre koll på de extremistiska rörelserna i kommunen.

– De systemen finns inte upparbetade i dag, det är det vi ska jobba upp.

Så ni ska jobba med att hitta de här grupperna?
– Alltihop handlar om att vi är väl förberedda för det här. Tyvärr förkommer det överallt. Vi ska kartlägga, vägleda, upptäcka, förebygga och hantera om det skulle inträffa.

 

Kommunernas arbete mot våldsbejakande extremism: (Siffrorna anger procent i år och inom parentes förra årets siffror.)

  • Kommuner med nedskriven handlingsplan mot våldsbejakande extremism: 44 (7)
  • Kommuner med uppdaterad lokal lägesbild över de olika extremistmiljöerna: 42 (2 procent, 47 procent angav att de hade en icke nedskriven lägesbild)

Källa: Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism

Växjö kommun:

  • Hittills har det inte funnits något samordnat arbete mot våldsbejakande extremism i Växjö, men en arbetsgrupp är tillsatt för att råda bot på detta.
Relaterade artiklar