Inrikes.

2017-06-30 07:00
Försäkringskassan har sina regler att följa och har en beslutsprocess som ska göra att besluten blir lika, oavsett vilken handläggare som har ärendet.   Bild: Linda Alfons
Försäkringskassan har sina regler att följa och har en beslutsprocess som ska göra att besluten blir lika, oavsett vilken handläggare som har ärendet. 

Försäkringskassan: Besluten ska vara lika

Både sjukersättning och sjukpenning baseras på din sjukpenninggrundande inkomst, SGI. Och SGI beror i sin tur på hur mycket du har jobbat.

Fatima Täck von Elern har varit försäkrad till lite drygt 40 procent, så när hon får ut sjukpenning på deltid så är det deltid av hennes SGI.
– Man kan tro att man är försäkrad upp till heltid, men har man jobbat deltid, så är man försäkrad till deltid, säger Birgitta Örnberg, områdeschef för Försäkringskassans avdelning för funktionsnedsättning och varaktigt nedsatt arbetsförmåga.

Eftersom Fatima Täck von Elern gett ETC Växjö fullmakt att ta del av hennes journaler hos Försäkringskassan kan Birgitta Örnberg diskutera hennes fall. Hon berättar att anledningen till avslaget på ansökan om sjukersättning är att det medicinska underlaget inte styrker att Fatima Täck von Elern inte skulle klara av att kunna arbeta i ett för henne anpassat arbete.
– För att man ska få sjukersättning ska man inte kunna ta någon typ av arbete, säger Birgitta Örnberg.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


Det vill säga inte ens ett anpassat jobb som finns utanför den vanliga arbetsmarknaden. Och underlaget till ansökan kan inte visa att så är fallet. Där finns Fatima Täck von Elerns fysiska diagnoser, men inte de psykiska, som den ADHD som hon blev diagnostiserad med för några år sedan.
– Hon har nämnt det själv i telefonsamtal, men det är inte styrkt i de medicinska underlagen – och det är det vi har att ta ställning till, säger Birgitta Örnberg.

Vilka råd har du att ge till dem som ska ansöka om sjukersättning?
– Det är det med underlagen. Hennes egen berättelse tror jag att vi har, men vi har bara medicinska underlag som styrker de fysiska diagnoserna.

För att kunna fatta ett annat beslut behövs annat underlag, även om Birgitta Örnberg inte kan föregå hur det skulle påverka ett beslut om sjukersättning.

Fatima Täck von Elern hoppas på en handläggare som inte ska vara ”lika snabb att säga nej”. Hur kan det bli olika bedömningar?
– Det ska vara väldigt lite skillnad mellan våra bedömningar, men det är människor som fattar besluten.

Processen har flera delar där flera personer är inblandade innan Försäkringskassan fattar beslut.
– Det är för att det handlar om livslånga beslut och för att det ska vara så säkert som möjligt att det blir en likformig bedömning, säger Birgitta Örnberg.

Varför är det så svårt att få sjukersättning?
– Det är en värdering när du säger att det är svårt. Vi lever i ett system där vi vill att människor ska komma ut i ett socialt sammanhang och då gärna i ett arbete.

Tidigare fanns möjligheten att fatta beslut om sjukersättning på ett eller två år, men den är borttagen nu, därför måste alla andra möjligheter vara uttömda innan det blir tal om sjukersättning.

Fatima Täck von Elern upplever det som att Försäkringskassan slår undan benen på sjuka människor?
– Till och från poppar diskussionen om medborgarlön upp, men det är ingen väg som våra politiker valt att vi ska gå. Det är arbetslinjen som gäller. Jag kan förstå om hon känner att vi slagit undan benen för henne, men vi har att tillämpa den lagstiftning som är beslutad. Det har inget med sjuktalen att göra.