Inrikes.

2017-12-01 06:00
Bristen på lämpliga familjehem är stor. Därför tvingas kommunen köpa in konsulentstödda familjehem ifrån privata aktörer.  Bild: TT
Bristen på lämpliga familjehem är stor. Därför tvingas kommunen köpa in konsulentstödda familjehem ifrån privata aktörer. 

Familjehem i privat regi kostsamt för kommunen

Växjö kommun har just nu 140 barn placerade i familjehem. Av dem är 17 barn placerade hos privata vinstdrivande aktörer med höga dygnskostnader. Men nu satsar kommunen på utökat stöd till sina egna familjehem. Målet är att köpa färre konsulentstödda familjehem.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

ETC Växjö skrev tidigare i höstas om missnöjet bland kommunala familjehem. Två familjehem vittnade då om bristande samarbete med kommunen och dåligt stöd från familjehemssekreterarna. Familjehemmens besvikelse resulterade i att de lämnade kommunen och i stället satsade på att bli familjehem åt privata vinstdrivande aktörer på marknaden.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


Brist på lämpliga hem

Samtidigt lider Växjö kommun brist på lämpliga familjehem och brist på tid att stötta befintliga familjehem. Bristen gör att kommunen tvingas köpa in konsulentstödda familjehem ifrån privata aktörer. För närvarande är 140 barn och unga under 20 år placerade i familjehem. I siffran ingår ensamkommande barn. Av dem är 17 barn placerade hos konsulentstödda familjehem.

– Anledningen till att vi väljer konsulentstödda familjer är antingen att vi inte har tillräckligt med egna familjehem eller att barnet har särskilda behov som våra familjehem inte kan tillgodose, säger Lena Blomquist, områdeschef för Barn och familj på Växjö Kommun.

Gör stora vinster

Under 2016 uppgick bruttokostnaden för familjehemsvård i Växjö kommun för barn och unga till drygt 51 miljoner kronor. Av dem var cirka 33 procent bruttokostnader för konsulentstödda familjehem. Dygnskostnaden för de konsulentstödda är på mellan 1 200 kronor och 2 000 kronor per dygn, ibland ännu mer. Jämfört med dygnskostnaden för kommunens egna familjehem som uppgår i genomsnitt till 800 kronor per dygn. Skillnaden är markant. Samtidigt är det svårt att jämföra kostnaderna.

– I våra kostnader ligger till exempel inte utbildning och handledning till våra egna familjehem eller personalkostnader. Det ligger på andra konton. Men för de konsulentstödda hemmen ligger de kostnaderna inbakat i dygnspriset.

Halvera kostnaderna

Det är kostsamt att anlita de privata aktörerna på marknaden. Inte så konstigt då att de gör stora vinster. Växjö kommun köper in konsulentstödda familjehem främst av det nordiska bolaget Humana och stiftelsen Smålandsgårdar.  Humana beskrivs som ett tillväxtföretag. Verksamheten är etablerad i hela landet och arbetar med personlig assistans, äldreomsorg och individ- och familjeomsorg. Intäkterna från Humanas individ-och familjeomsorg utgör 35 procent av koncernens intäkter. Under 2016 gjorde bolaget en total vinst på hela 170 miljoner kronor. Vinster som delades ut som aktieutdelning åt bolagets ägare. Stiftelsen Smålandsgårdars bokslut är inte offentliga handlingar. När ETC kontaktar dem vill de inte uppge sina resultat. Men de förklarar att alla vinster återinvesteras i stiftelsen.

Samtidigt är kommunens utgiftspost för konsulentstödda familjehem stor. Därför satsar nu kommunen på ökat stöd till sina egna familjehem, bland annat genom att rekrytera två nya familjehemssekreterare.

– Målet är att halvera kostnaderna för konsulentstödda familjehem, säger Lena Blomquist.