Debatt. .

2017-08-31 07:00

Svar till Matilda Skog

Inom den psykiatriska vården ställs vi ibland inför svåra situationer där vi möter patienter som i sin sjukdom eller tillstånd riskerar skada sig själv allvarligt.

 Vi har då enligt lag skyldighet att förhindra detta och om inga andra åtgärder fungerat kan tvångsåtgärder som fastspänning vara nödvändigt. Tvångsåtgärder ska alltid rapporteras in till Inspektionen för vård och omsorg och alla patienter som blivit utsatta för en tvångsåtgärd erbjuds ett eftersamtal.

Då tvångsåtgärder är en starkt integritetskränkande åtgärd arbetar vi inom vuxenpsykiatrin aktivt med att hitta arbetssätt för att minska förekomsten av tvångsåtgärder och ligger nationellt sett lågt i användandet. Åtgärder vi arbetat fram som vi kan se bidragit till mindre tvångsåtgärder är exempelvis brukarstyrda inläggningar där vi tillsammans med patienten tar ansvar för hur vårdplanen ska utformas. Vi kommer fortsätta försöka hitta nya sätt att arbeta för att begränsa antalet tvångsåtgärder så långt som möjligt.

 

Sandor Eriksson & Andrea Christoffersson 
Sandor Eriksson, verksamhetschef vuxenpsykiatrin Region Kronoberg, Andrea Christoffersson, cheföverläkare vuxenpsykiatrin, Region Kronoberg