Debatt. .

2017-11-23 07:00
BILD: Tegmark/White arkitekter

Därför behövs ett nytt stadshus i Växjö

Växjö kommun har i egenskap av tillväxtmotor och en nationell förebild i miljöarbetet en betydande roll för hela den regionala utvecklingen. Vi behöver därför ta ansvar och ta höjd för en fortsatt hållbar stadsutveckling för flera år framöver. Det nya stadshuset är en viktig del i att ta det ansvaret och ta nästa steg mot att nå våra miljömål.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Med ett nytt stationshus ger vi inte bara ett varmt välkomnande till alla besökare, och bättre pendlingsförutsättningar. Det skapar förutsättningar att göra hållbara transportval mer attraktiva, samtidigt som det bidrar till ökad tillgänglighet och en helt ny mötesplats för alla Växjöbor. Med ett tre år långt utredningsarbete i ryggen vet vi inte bara att det är en god ekonomisk och hållbar investering. Det finns många fler skäl till att investera i ett nytt stadshus som är viktigt för ett växande Växjö.


VAR MED OCH BRYT MEDIEMONOPOL

Teckna en prenumeration på din lokala ETC-tidning


Vi sänker vår miljöpåverkan markant genom att bygga i högsta miljöcertifierade byggnadsklass Guld, samtidigt som vi stärker vårt varumärke som Europas grönaste stad.

I egenskap av arbetsgivare har vi ett stort ansvar för att skapa bättre arbetsmiljö för våra medarbetare. Det kommer leda till att vi i framtiden kan: minska sjukskrivningar, attrahera ny och behålla kompetent personal genom att vara en attraktiv arbetsplats och med ett modernt arbetssätt.

Vi kommer sänka vår kostnad för årshyran med 4,3 miljoner kronor i jämförelse med att stanna kvar och renovera nuvarande kommunhus. Men vi kommer även göra effektiviserings- och samordningsvinster. Det ger i förlängningen mer till skola, omsorg och infrastruktur.

Det möjliggör 250 nya bostäder i centrum, när vi omvandlar nuvarande kommunhus till lägenheter.

Det skapar en rad positiva följdeffekter för centrum och stadsutvecklingen. En av dessa ser vi redan nu för Kv. Fabriken som nu planeras för 800 p-platser och fler nya hyreslägenheter.

Anledningen till att vi kan investera mer och sänka våra omkostnader är enkel. För den som genomfört en renovering hemma vet med sig att det grundläggande huslånet/månadskostnaden inte försvinner eller blir lägre efter renovering. I Växjö kommuns fall innebär det att vår befintliga årshyra på 19,4 miljoner ökar till 39,3 miljoner per år på grund av tillskrivna kostnader för de omkostnader som uppstår om vi stannar kvar. Därför hade det blivit mycket dyrare att stanna kvar.

För oss har det inte varit ett alternativ att betala 4,3 miljoner kronor mer per år och få mindre tillbaka. Kommunens skattebetalare förtjänar en god ekonomisk och hållbar investering som ökar i värde. Det nya stads- och stationshuset bidrar till utveckling av stadskärnan som helhet, samtidigt som alla besökare får ett varmare välkomnande. Det blir helt enkelt lättare och attraktivare för Växjö att ta sig till Sverige och för Sverige att ta sig till Växjö. Det lägger grunden för en ansvarsfull utveckling och hållbar tillväxt i Europas grönaste stad.

 

 

Blågröna Växjö  
Anna Tenje (M), Per Schöldberg (C), Cheryl Jones Fur (MP), Nils Fransson (L) och Jon Malmqvist (KD)