Nyheter.

2017-05-26 08:00
 • ”I det här området med den lilla kiosken    finns blockerande element. Jag tycker att Willans park är trevligare,” säger Sanni Vuori som har studerat och skrivit en uppsats om utformningen av Storgatan. Bild: Linda Alfons
  ”I det här området med den lilla kiosken finns blockerande element. Jag tycker att Willans park är trevligare,” säger Sanni Vuori som har studerat och skrivit en uppsats om utformningen av Storgatan.
 • Till uppsatsen har Sanni Vuori bifogat ett antal bilder med förslag på hur gatan skulle kunna utformas. Det är lite drömska bilder med gatumiljöer, människor och olika element. Bild: Sanni Vuori
  Till uppsatsen har Sanni Vuori bifogat ett antal bilder med förslag på hur gatan skulle kunna utformas. Det är lite drömska bilder med gatumiljöer, människor och olika element. 
 • Bild: Sanni Vuori

Gata utan själ inför ett vägskäl

Det är nu en vecka sedan som Sanni Vuori lade fram sin kandidatuppsats i design vid Linnéuniversitetet. Ämnet för uppsatsen är Storgatan i Växjö – en gata som saknar något.

– När jag kom hit var jag tvungen att se centrum och Storgatan för att få en känsla för staden. Jag gick här och letade efter någaot mer, men jag kunde inte sätta fingret på vad det var som fattades, säger Sanni Vuori om hur det var när hon flyttade till Växjö hösten 2015.

Den där känslan låg kvar och gnagde när det blev dags att välja uppsatsämne, även om hon bestämde sig efter viss tvekan. Ämnet, Storgatan och dess utformning, kanske var alldeles för enkelt?
– Men alla som jag berättade för om ämnet blev väldigt intresserade – och alla hade något att säga om Storgatan. 

För att få en bakgrund till varför Storgatan ser ut som den gör och mer kunskap om Växjö vände hon sig till kommunens landskapsarkitekt Moa Hansson Broman.
– Jag var rädd för att kommunen redan skulle ha en plan för omgörning av Storgatan.

”Behöver bli mer trivsamt”

I stället fick Sanni Vuori veta att detaljplanen för Storgatan var under uppdatering eftersom den senaste har tio år på nacken, men att det inte fanns några färdiga förslag ännu.
Bland annat fick hon också veta att det finns funderingar kring om cykeltrafiken ska finnas kvar på Storgatan. Något som Sanni Vuori gärna ville ha med i sin undersökning.
– På Ströget i Köpenhamn leds cyklarna en annan väg och människor kan gå fritt omkring. Här måste jag hela tiden se mig omkring, säger hon om Växjös storgata.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


Det finns också andra saker i miljön som hon har reagerat på. Hon har sett föremål och byggnader som blockerar gatan, bänkar som i stället för att användas som sittplatser tas upp av parkerade cyklar. Och de träd som finns planterade utmed gatan är skyddade och får inte sågas ner, men de mår inte bra där de står och är små för sin ålder. Om träden kan flyttas skulle det också ge möjlighet till att få in annan och mer grönska i miljön. Gångtrafikanter och cyklister trängs i en enda salig röra. 

Vem gatan är till för är lite oklart. För att komma fram till hur Storgatan ska utformas måste syftet med gatan vara tydligt. Är den till för shopping, umgänge eller en genomfartsled?
– Så jag tänkte att omgörningen av Storgatan behöver passa in i det. Den behöver bli mer trivsam.

För att få underlag till sin uppsats har hon läst in sig på forskning om utformningen av städer, observerat på plats och gjort en webbenkät för att få veta hur människor upplever gatan och hur de skulle vilja att den var.
– Jag fick 121 svar på tio dagar. Jag tänkte ”Wow! Det här betyder att människor är intresserade av det här.”

Många ville ha ”pop up-möbler”

De som svarade på enkäten var i de flesta fall människor som bor eller har bott i Växjö, men även andra har svarat. De flesta kommer till Storgatan för att shoppa eller äta på restaurang eller kafé. Flera har också lämnat fritextkommentarer. Sammanfattningsvis upplever de som har svarat på enkäten Storgatan som tråkig, smutsig och sliten. Att cyklister och gångtrafikanter blandas är ett irritationsmoment för båda grupperna. I kommentarerna finns omdömen som att gatan ”saknar själ”, att det finns stökiga gäng där och att det inte känns säkert att vara där.

De svarande har också fått säga vad de tycker skulle göra Storgatan bättre. De allra flesta vill ha tydligare markerade gång- och cykelbanor, mer träd och växter och nya bänkar och andra möbler.
– Till min förvåning ville många ha ”pop up-möbler”, säger Sanni Vuori.

Och ingen var emot en omgörning av gatan. Sina tankar och observationer har hon visualiserat i ett antal bilder av gatumiljön.
– Jag är designstudent och vill betona att det här inte är någon lösning, säger hon.

Finns behov av förändring

Hennes uppsats är därför mer av en diskussion om vad som skulle hända till exempel ifall cykelbanan togs bort, det planterades mer växter och träd eller om gatan moderniserades.

Till uppsatsen har hon bifogat ett antal bilder med förslag på hur gatan skulle kunna utformas. Det är lite drömska bilder med gatumiljöer, människor och olika element i miljön som hon provar att placera på olika sätt.

– Om du visar för realistiska bilder kan det skrämma människor. Jag ville fokusera på atmosfären, så bilderna är bara förslag. Det här är inte tänkt att vara en lösning utan ett underlag för diskussion.

En diskussion som det finns behov av.
– Min undersökning visar att det finns behov av förändring.

Och kanske kan det här vara användbart för Växjö kommun, resonerar hon. När allt är klart och uppsatsen tryckt tänker hon överlämna ett exemplar av den.
– Jag vill få människor att tänka – kanske provocera dem. De kanske tycker att det här är för modernt?