Ledare. Jonatan Rundqvist.

2017-09-25 07:00

Vilka ska inkluderas i en demokrati?

Nazisterna har slagit på stora trumman. Likt hur Svenskarnas parti ansamlade alla sina krafter inför det senaste riksdagsvalet, så väljer Nordiska motståndsrörelsen nu att göra allt för att ta plats i vår demokrati. Detta även när de inte har rätten på sin sida, vilket skedde senast i Göteborg då de demonstrerade utan att ha demonstrationsrätt. Dessutom anser många att deras blotta existens innebär hets mot folkgrupp.

Det ställer oss, som samhälle och som demokrati, inför ett svårt vägskäl. Vilka är det egentligen som ska få vara en del av ett demokratiskt samhälle? Alla, eller enbart de som väljer att respektera och följa en demokratis grundläggande värderingar om frihet och jämlikhet? Vilka partier ska egentligen få ställa upp i valen? Bara de som går till val på att bibehålla demokratin, eller även de som går till val på att det inte ska bli några fler val?

Att tillåta att alla deltar fritt möjliggör för Nordiska motståndsrörelsen och andra extrema rörelser att fortsätta att både existera och försöka skapa opinion för sina antidemokratiska budskap. Samtidigt kan det tyckas att genom att inskränka deras rätt att existera så förringar vi demokratin, villkorar den, och närmar oss ett censurerande och ofritt samhälle. På ena sidan nazister på gatorna och på andra en försvagad demokrati där alla åsikter inte är välkomna.


KOM TILL BOKMASSAN !

ETC och Leopard arrangerar 29 och 30 september Bokmassan (Heden, Göteborg). Massa författare, massa böcker – och inga högerextremister. All information: ETC.se/Bokmassan


Lyckligtvis så har vi redan besvarat den frågan. Sverige har redan deklarerat sin åsikt. Tyvärr så är det ingenting som efterlevs eller märks av på hur polisen hanterar nazisters olovliga demonstrationer. 1965 lade FN fram en konvention om att förbjuda alla former av diskriminering baserat på ras, vilken inkluderade kravet att avskaffa alla organisationer som uppmanar och arbetar för rasdiskriminering. Sverige skrev under och ratificerade konventionen 1972. Sedan dess har dock viljan att följa konventionen varit minimal.

Något måste förändras. Nordiska motståndsrörelsens mediala utrymme och demonstrationer borde vara en ickefråga, bortsuddad av den svenska statens vilja att följa den konvention de skrev under. Istället för att eskortera nazister och fösa undan antirasister borde polisen skingra nazisterna – skingra och förbjuda den organisation som fördöms av alla från Jonas Sjöstedt till Jimmie Åkesson.

Men vad händer då med vår demokrati, kanske någon frågar sig. Vad är det för en demokrati där människor inte är fria att organisera sig som de vill, säga vad de vill? Sanningen är att vår demokrati alltid har varit reglerad och att vi inte är fria att göra eller säga vad vi vill. Inte när det innebär att skada eller kränka en annan människa. En persons frihet kan inte sträcka sig så långt att den har rätten till att förtrycka andra personer och inskränka deras frihet. Och nazisternas frihet till att skrika ut sitt hat får aldrig vägra tyngre än vår rätt till ett samhälle fyllt av respekt, tillit och kärlek till våra medmänniskor.

 

Jonatan Rundqvist
Jonatan Rundqvist 

Politiker för Miljöpartiet i Växjö som bara köper kläder på second hand. Vill lyfta miljöfrågor på en vardagsnära nivå där konsumtion och cirkulär ekonomi är ämnen han särskilt brinner för.