Ledare. Olof Björkmarker.

2017-06-05 07:00

Murar ska rivas i Växjö

De flesta i Sverige är nog överens om att vi blir starkare om människor får mötas. Idéer skapas i möten mellan människor. De oväntade mötena leder till blomstrande föreningar, innovativa och expanderande företag och en och annan kärleksaffär.

Trots detta ser vi tendenser till att det ska spärras av, delas upp och sorteras. Människor förstås bäst om man kategoriseras ner till sista detaljen, säger vän av ordning. Stater sluter sig när omvärlden ses som hotfull. Vi människor stänger ute andra för att de är annorlunda oss själva.

I tider av slutenhet kan lokalsamhället vara det som står upp och som är öppet. Växjö har haft en positiv utveckling och många nya invånare. Det har lett till en miljö som göra att man som ung människa kan välja att bo kvar, för det flyttar hela tiden in nya spännande människor. Eller så kan man flytta någon annanstans. Det är liksom okej att flytta, för Växjö är ju inte New York direkt.

Men det finns gott om murar att riva i Växjö. Smålandsposten visade i en artikelserie från februari 2016 hur utvecklingen har sett ut under 2000-talet. Statistiken visar att skillnaderna mellan olika områden i Växjö har ökat markant. I några delar av staden har inkomsterna ökat rejält. I andra områden enbart marginellt, under ett medelvärde på lönerna. De mentala gränserna är knivskarpa.

Växjö som kommun är delat vad gäller bostäder. Det finns områden med nästan enbart dyrare villor, det finns områden med nästan enbart hyresrätter och det finns mindre orter där det är svårt att få lån till en bostad då bankerna inte har ansett det lönsamt att låna ut. Människor med likartade förutsättningar hamnar alltså på samma ställen.

Och där hyresrätter och bostadsrätter samsas nära varandra, där blir det tydligt var gränsen går. Med adress Dalbovägen ligger en bostadsrättsförening. På andra sidan den stora böljande gräsmattan som i många år har varit en öppen yta där människor mötts, finns hyresrätter från allmännyttan. I dag går ett staket, snyggt och prydligt rakt över denna gräsmatta. Som om inte den mentala gränsen mellan att äga och att hyra sitt boende redan var tillräckligt stor, så ska gränsen markeras ut så att även den oinvigda förstår att det är skillnad på folk och folk.

Det finns mycket man kan göra i en kommun för att motverka klyftor och i stället skapa gemenskap.- Man borde till exempel inte tillåta staket av den typen som på Dalbovägen.

Man borde också bygga blandade upplåtelseformer, alltså både hyresrätter, bostadsrätter och villor när man bygger nya områden eller förtätar. Till exempel skulle Växjö kommun fullt kunna leva upp till detta på nya området Vikaholm där fler hyresrätter skulle behövas för att få en bra mix. Den bostad som är ny och dyr i dag, blir billigare efterhand och då ökar möjligheten att bo för fler med olika inkomster.

Det är lätt att förfäras över Donald Trump. Hans person och politik tävlar om att vara reaktionär. En av de mest uppmärksammade politiska initiativen är att förstärka muren mellan USA och Mexiko. En mur som redan i praktiken existerar.

Det är lätt att förfäras över Victor Orbán i Ungern för att han vill stänga ute människor på flykt. En gräns som människor flydde över i motsatt riktning för inte allt för länge sedan. Minnet är kort.

Låt oss använda Donald och Victor, och låt oss säga att vi själva ska göra tvärtom. Och vi ska börja här där vi bor. Vi ska riva murarna.

 

Olof Björkmarker
Olof Björkmarker 

Socialdemokrat som skriver om Växjö och Småland, där alla borde ha möjlighet och rätt att leva det liv man önska.