Ledare. Olof Björkmarker.

2017-09-11 07:00

Ett jämställt Växjö kräver arbete

Hur står det till med jämställdheten i vårt Växjö? Den svenska självbilden handlar om världens mest jämställda folk, och det leder till en förnöjdhet som riskerar att motverka ytterligare framgångar i jämlikhet mellan könen.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Det finns ett antal grundläggande faktorer som gör att en människa känner sig trygg. Vi vill känna oss trygga i hemmet och inte utsättas för våld. Vi vill ha en tillräcklig inkomst så att vi har möjlighet att försörja dem som är oss nära. Vi vill också ha hälsan med oss, vara friska helt enkelt.

Regionala siffror om hur det ser ut i Kronobergs län går att hitta i skriften ”På tal om kvinnor och män” från 2015. Här kommer ett urval som visar på de utmaningar som finns lokalt.

Under 2014 förekom 33 stycken grova kvinnofridskränkningar i Kronoberg, det är något lägre än riket som helhet. Statistiken visar att det, av de kvinnor som utsatts för grov misshandel, i 85 procent av fallen är en man misstänkt. Kvinnor utsätts för våld av män.


VAR MED OCH BRYT MEDIEMONOPOL

Teckna en prenumeration pе din lokala ETC-tidning


Inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män är större i Kronoberg än i riket, i snitt tjänar en kvinna i Kronoberg endast 77 procent av vad de kronobergska männen tjänar. Detta att jämföras med 80 procent om man tittar på hela riket. Lägg till detta att bland de riktigt låga inkomsterna är kvinnor överrepresenterade. Kvinnor tjänar mindre än män.

Ohälsotalet mäter hur många dagar man nyttjar sjukförsäkringen per år. Här ligger Kronoberg till ungefär som riket, vilket innebär att kvinnor har 33 sjukdagar per år, och män en dryg tredjedel mindre, 21 dagar. Kvinnor är mer sjuka än män.

Inom alla dessa, och andra, områden kan man hitta fler siffror som förstärker bilden av att kvinnor har sämre förutsättningar än män. Exemplen är många och även om man kan hitta enskilda faktorer där kvinnor faller ut bättre än män, så är den samlade bilden extremt tydlig.

Men det här är inte en nyhetsartikel som enbart levererar fakta. Den fakta som har beskrivits ovan är inte heller några nyheter. De flesta är dessutom väl medvetna om att dessa problem finns. Men det finns en bild av att det blir bättre i framtiden, att dagens ungdomar är betydligt mer jämställda än sina föräldrar. Det är tyvärr en del som skaver med den vällovliga framtidsspaningen.

Bilden av dagens föräldrageneration, de som fostrar framtidens samhällsmedborgare och vuxna, visar en dyster situation. Det är kvinnorna som är hemma med barnen. Ett till synes jämställt förhållande prövas hårt när barnen kommer. Då stannar kvinnan hemma (i Kronoberg tar kvinnor ut tre fjärdedelar av föräldradagarna).

Det finns också fakta som styrker att Kronobergs ungdomar gör väldigt traditionella val till gymnasiet. Det som av många anses vara stereotypa val utifrån kön går igen hos dagens unga. Man väljer också gärna utbildning i närheten av vad ens föräldrar arbetar med. Det är inte alls konstigt att man väljer en framtid som man -känner till. Men det bäddar inte särskilt gott för ett mer jämställt samhälle på sikt.

Men av detta ska man inte låta sig nedslås, det går att påverka. Politiska beslut och reformer som går hand i hand med en aktiv samhällsdiskussion har gjort framsteg historiskt. Politiska reformer ändrar beteenden som på sikt ändrar attityder. Dagens uppgift är att kämpa för nya reformer, till exempel fullt ut delad föräldraförsäkring. Det finns ett gemensamt ansvar att utmana om man som människa verkligen behöver leva upp till vad som förväntas av en man eller kvinna.

 

Olof Björkmarker
Olof Björkmarker 

Socialdemokrat som skriver om Växjö och Småland, där alla borde ha möjlighet och rätt att leva det liv man önska.