Ledare. Jonatan Rundqvist.

2017-10-24 07:00

Dags att ta multiresistenta bakterier på allvar

Få saker har haft så stor påverkan på våra liv som den moderna sjukvården. Liv har förlängts med årtionden, sjukdomar har botats och ny teknologi har möjliggjort tekniska hjälpmedel för personer med funktionsvariationer. Inte helt olikt hur vi tar vår planet för given, så har vi även kommit att ta dagens sjukvård och dess kanske främsta vapen mot bakterier – antibiotikan – för given.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per månad. Avsluta när du vill.

Som i så många andra fall är det ekonomiska vinster som till stor del ligger till grund för problemet. För att få ned kostnaderna i köttindustrin sparas det in på djurens levnadsstandard, vilket leder till fler sjukdomar. Detta avvärjs genom att i förebyggande syfte förse djuren med antibiotika. Det är där som problemen börjar hopa sig. Bakterier är inga statiska organismer, utan är i ständig kamp mot sin omgivning och kan anpassa sig till den förebyggande antibiotikan. De blir därmed så kallade multiresistenta bakterier – bakterier som få, eller inga, varianter av antibiotika kan råda bot på.

Multiresistenta bakterier kan tyckas som ett alltför abstrakt och vagt hot för att oroa sig över. Våra dagliga liv verkar ständigt ha betydligt mer akuta problem än så. Sanningen är dock att bristen på effektiv antibiotika är ett gigantiskt problem redan i dag och ett problem som inom vår livstid kan komma att slå ut stora delar av sjukvården.

Personer med nedsatt immunförsvar kommer att vara försvarslösa inför infektioner, cancerpatienter kommer inte att kunna opereras eller genomgå cellgiftsbehandling och vanliga standardoperationer kommer bli närmast omöjliga att utföra. Allt för att det kommer att saknas metoder för att bekämpa bakterier.

Redan i dag delas patienternas prover in beroende på vilka länder de har besökt eller vilka yrken de har, och därmed vilka typer av multiresistenta bakterier de kan ha kommit i kontakt med. I flera år har exempelvis danska grisbönder separerats från vanliga patienter i danska sjukhus – risken för att de har fått dödliga bakterier från sina djur är helt enkelt för stor för att de ska få komma i kontakt med övriga patienter.

Likt den globala uppvärmningen är multiresistenta bakterier ett globalt problem som i olika grad existerar i alla världens länder. De rör sig över kontinenter och förbi landsgränser och kommer fortsätta att göra det tills vi väljer att värdesätta vår fungerande sjukvård högre än några branschers förmåga att gå med vinst. Globala frågor kräver globala svar – i det här fallet effektiv internationell lagstiftning.

En metod vore att internationellt förbjuda användningen av förebyggande antibiotika vid djuruppfödning, en annan att införa ekonomiska styrmedel som gynnar mejeriprodukter och kött där det har varit låg användning av antibiotika. För att det ska ske krävs dock politisk vilja och en stark medvetenhet hos konsumenter om vilka problem som den billiga danska biffen, eller italienska salamin ställer till med.

Det, eller en omställning från köttnorm till vegonorm.

 

 

Jonatan Rundqvist
Jonatan Rundqvist 

Politiker för Miljöpartiet i Växjö som bara köper kläder på second hand. Vill lyfta miljöfrågor på en vardagsnära nivå där konsumtion och cirkulär ekonomi är ämnen han särskilt brinner för.