Kultur & Nöje.

2017-06-09 12:00
 • Elis Fredriksen manar till omformulering av funderingar kring transpersoners situation. Bild: Edgar Weibull
  Elis Fredriksen manar till omformulering av funderingar kring transpersoners situation.
 • Sofia Röjnes projekt, Lajklys webbplats mot nätmobbning, tar tag i ett socialt hållbarhetsperspektiv. Bild: edgar Weibull
  Sofia Röjnes projekt, Lajklys webbplats mot nätmobbning, tar tag i ett socialt hållbarhetsperspektiv.
 • Hanna Kastl-Lungberg, vill rädda de hemlösa katterna i ett reportage framställt genom grafisk design. Bild: edgar Weibull
  Hanna Kastl-Lungberg, vill rädda de hemlösa katterna i ett reportage framställt genom grafisk design.
 • En mångfacetterad provkarta av examensprojekt på utställningen Interabang på Växjö konsthall. Bild: edgar Weibull
  En mångfacetterad provkarta av examensprojekt på utställningen Interabang på Växjö konsthall.

Sista examensutställningen för Design och hållbar utveckling

Interabang, examensutställningen för avgångsklassen på programmet för Design och hållbar utveckling, innehåller allt från hemlösa katter och transpersoners vardag till hållbar konsumtion och mångfald i möbelriket.

När den nuvarande utbildningen på Linnéuniveristet nu läggs ner innebär det i stället att den ersätts av en ny designutbildning med internationell inriktning för studenter från hela världen med undervisning helt på engelska i Växjö.

– Utbildningen har varit mycket givande med tanke på att den är inriktad på användning av hållbara resurser i design som får allt större betydelse i samhället. Jag valde utbildningen i Växjö för att det är den enda som finns i hela landet med denna profil. Vi har nu ingen aktuell utbildning att hänvisa tillbaka till när vi söker jobb efter kandidatexamen, säger Hanna Kastl-Lungberg från Göteborg, nyutexaminerad designstudent med grafisk inriktning.

Internationell satsning i ny utbildning

Från ansvarigt håll på Linnéuniversitetet svarar Stephanie Carleklev att den nya designutbildningen är en del av utvecklingen för att profilera universitetet internationellt.
– Vi strävar efter att få internationella studenter till Växjö och samtidigt bygga vidare på hållbarhetstänket, säger Stephanie Carleklev, programansvarig för den gamla utbildningen. 


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


Hanna Kastl-Lundberg presenterar ett konstnärligt och dokumenterande reportage som examensarbete. Arbetet har en grafisk utformning med hjälplösa katter i blickfånget.
– Som människor har vi ansvar för vår huskatt, som har kommit att bli det allra vanligaste husdjuret i vårt land. Kattens dåliga status innebär inte sällan att de behandlas hänsynslöst av människorna och att vi har en konstant ökning av antalet hemlösa katter, säger Hanna Kastl-Lundberg.

Genom sin väckarklocka vill hon uppmärksamma kattägare på vilka skyldigheter som gäller för att vi ska ta bra hand om våra husdjur.

Mot mobbning och trakasserier

Några av utställarna betonar det socialt hållbara perspektivet i sina arbeten. Sofia Röjne tar tag i de problem som kan uppstå när barn utsätts för mobbning och trakasserier på nätet. Nätrelaterade kränkningar och övergrepp mot barn, inte minst av sexuell karaktär, ökar ständigt. Sofias Röjnes projekt, Lajkly, en webbplats mot nätmobbning, är en påminnelse om att det är vuxnas ansvar att lösa dessa sociala problem. 

Elis Fredriksen lyfter i sitt examensprojekt upp barnens perspektiv i vuxenvärlden för att sätta fingret på transpersoners situation. I berättelsen ”Boo, vilken dag!” skildras transpersonens vardag från morgon till kväll.

Hanna Hellsten är inne på samma linje för att motverka utanförskap och främlingskap. Hon vill presentera en bänk som förenar i sitt projekt. Designern pratar här om bekväma sittytor som ska uppmana till dialog över gränserna och ett formspråk som passar alla, inte minst i den digitala världen.

Handfasta exempel på ren informationsdesign finns hos Ebba Johansson, som i sitt projekt slår ett slag för naturmaterial i samarbete med organisationen Myrorna. Som en brandfackla i denna heta återanvändningsdebatt upplyser Ebba Johansson om att varje skandinav i genomsnitt konsumerar 15 kilo kläder per år, cirka 35 procent över det globala genomsnittet. En annan variation på samma tema ger Adam Priester uttryck för i sitt projekt ”CONSUMED”, konsumtionssamhället visualiserat genom motion design.

Samira Makhoul belyser i sin presentation problemet ansvarsfull produktion och hållbarhet som en motvikt mot massproduktion och överflödskonsumtion. Samma problematik återspeglas i Emelie Sandahls hemsida och visuella identitet genom co-design för gräsrotsrörelsen Brödgruppen. Detta är ett exempel på hållbar maktfördelning i Malmö.

Tillvaratagande av resurser

Frida Jörgensdotter har tagit fram en informationsbroschyr på temat miljö, konsumtion och material och de enorma miljövinster som kan uppnås genom klimatsmarta drag i vardagen.  På samma tema spinner flera projekt vidare i utställningen, som bygger på tillvaratagande och förnyelse av befintliga resurser. Hållbarhet är nyckelord för Maria Lindbeck, som finner vägen till den sociala gemenskapen i kulturhuset, som återuppstår i gamla industrilokaler. Klara Sjöholm ser sin framtida yrkesroll som social designer i det arbetsintegrerade företaget Atrium för att öka möjligheterna till kommunikation mellan deltagarna.

Sist men inte minst kommer både Wexiö rugby och Lammhults näringsliv in i ett grafiskt perspektiv i denna sevärda utställning på konsthallen i Växjö. Magnus Stålgren fångar upp jämställdhetsperspektivet i sitt skapande av en logotype för Wexiö rugby och Goran Capra vill ge en identitet åt rörelse och samverkan i Möbelriket Lammhult för att bevisa mångfaldens betydelse  i en framgångsrik designkultur.