Krönika. Mariam Mirström.

2017-10-31 07:00

Mental hälsa – en nödvändighet eller ett val

Alla som sitter i vårdcentralens väntrum sitter där med ett hopp. Ett hopp om att bli frisk. Oavsett vilken sjukdom du har, om det är en fysisk eller psykisk, så kommer du inte att bli bra utan att möta någon som kan kroppen eller psyket väl.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per månad. Avsluta när du vill.

Handlar det om en fysisk sjukdom finns det ofta behandling. Men en psykisk sjukdom kan leva som en oinbjuden gäst i dig utan att du ens förstår att du kan skicka iväg den oinbjudna gästen.

Om läkaren du möter på vårdcentralen är välutbildad kan hen se den psykiska ohälsan och skicka dig vidare till en psykolog. Om vi nu bortser från den långa väntetiden för att få träffa en psykolog, trots att varje dag räknas för en god behandling, så spelar nu kvaliteten på behandlingen en avgörande roll.


VAR MED OCH BRYT MEDIEMONOPOL

Teckna en prenumeration på din lokala ETC-tidning


Men hur många kan räkna med att få behandling av god kvalitet
Den som är sjuk kan hitta en smärtfri och billig flykt från sina problem. Att ägna mycket tid åt Facebook, Instagram, Twitter och dataspel för att fylla ut känslan av ensamhet och fly från depression och ångest.

Men är det en hållbar lösning för ett hälsosamt samhälle?
Nej, vi behöver riktiga och pålitliga behandlingssystem för att få ett samhälle med psykisk hälsa.

Först måste vi göra det tydligt vad som är psykisk hälsa och ohälsa. Broschyrer publiceras som ger information till exempelvis föräldrar och elever i skolan och på universitetet. Systematiska föreläsningar kan ges på arbetsplatser för att arbetstagare ska får mer kunskap om mental hälsa.

Många av oss har inte någon exakt och vetenskaplig definition av vad mental hälsa är och hur mentala problem kan orsaka fysiska problem. Många av oss vet inte vad det betyder att vara nöjd med livet.  Och det är först när vi möter en riktig definition av mental hälsa som vi inser att vi behöver behandling.

När vi väl har insett det står vi inför nya problem.

För att uppnå mental hälsa i samhället skulle hela hälsovårdssystemet behöva bytas.

I Växjö om du vill träffa en psykolog på vårdcentralen, måste du första besöka en läkare. Om läkaren anser att behöver träffa en psykolog måste du vänta länge i kö.  Och när du väl får träffa en psykolog så är det inte säkert att den är specialiserad på just dina problem.

Så här finns flera filter som man måste ta sig igenom: läkarens beslut, långa väntetider och kvaliteten på vården.

Depression och ångest i dag anses vara den största och vanligaste psykiska sjukdomen i hela världen.

Och att bekämpa den är en nödvändighet, det är inte ett val.

Precis som våra kroppar måste tvättas för att bli rena måste våra medvetanden få ett mentalt bad varje vecka.

 

Mariam Mirström
Mariam Mirström 

Mariam Mirström är student och dramatiker med kvinnors rättigheter, mänskliga rättigheter, miljö och inte-gration som sina hjärtefrågor.