Inrikes.

2017-11-10 07:00
Bild: PONTUS LUNDAHL/TT

Stridsyxan kring vinsterna i friskolan nedgrävd

Förslaget om vinsttak i skolvärlden debatteras i rikspolitiken. Men i utbildningsnämnden i Växjö är det en icke-fråga enligt vice ordförande Malin Lauber (S). Här gäller det att få fram tillräckligt med platser åt alla elever, och då behövs friskolorna – trots vinsterna.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

På riksplanet har Socialdemokraterna och Vänsterpartiet enats om att föreslå ett vinsttak för välfärdsföretag inom skola och omsorg. De borgerliga partierna och SD har sagt att de kommer att rösta ned ett sådant förslag i riksdagen och företrädare för friskolor ser det som ett akut hot mot verksamheten. Hundratals skolor skulle försvinna om vinsttaket blev verklighet, hävdar de.


VAR MED OCH BRYT MEDIEMONOPOL

Teckna en prenumeration på din lokala ETC-tidning


I Växjö gick drygt 12 miljoner kronor av de skattemedel som kommunen betalade till de stora bolagsdrivna friskolorna på grundskole- och gymnasienivå till skolornas vinster under förra året (se faktaruta). Kommunalrådet Åsa Karlsson Björkmarker (S) säger att det rent principiellt är en självklarhet med vinsttak.

– Man ska inte kunna göra vinst på skattemedel, de ska gå till det de är avsedda för.

Beroende av friskolorna

I Växjö kommun har friskolorna vuxit till sig sedan början av 2000-talet och politikerna sitter i en rävsax. De närmaste åtta–tio åren kommer det att behövas tusentals nya platser på både grundskole- och gymnasienivå. Utan friskolorna blir det svårt för kommunen att leva upp till sitt åtagande. Så utbildningsnämndens ledamöter slår – oavsett partifärg – vakt om befintliga skolor.

– Företag som går med vinst går inte i konkurs och det är ett hårt tryck på alla skolor i dag. Det måste vi klara av. Växjös elever har samma rätt till plats, oavsett om de går i kommunala eller fristående skolor, säger Malin Lauber (S), vice ordförande i utbildningsnämnden.

Vad som kan hända när en skola försvinner blev märkbart när JB-koncernen för några år sedan gick i konkurs och 31 gymnasieskolor i landet slog igen. Bland annat i Växjö, där elever och föräldrar överraskades av beskedet att skolan skulle stänga och de var tvungna att snabbt hitta en annan.

Även Vänsterpartiet är nöjda

Vänsterpartiet är på riksplanet den skarpaste kritikern av vinsterna i friskolorna. Men i Växjö är Ann-Christin Eriksson, Vänsterpartiets ledamot i utbildningsnämnden, försiktigare.

– Koncentrationen av kapital i stora vinstdrivande koncerner är mycket olycklig. Men med det tryck vi har nu kan jag inte tänka mig att avveckla de privata skolorna i Växjö. De fungerar bra i dag. Det kan till och med jag som vänsterpartist säga, förklarar Ann-Christin Eriksson.

Utbildningsnämndens ordförande Pernilla Tornéus (M) är dock orolig för vad som ska hända om det tas ett beslut om vinsttak på riksplanet.
– Jag ser en jättestor risk och hoppas innerligt att förslaget inte går igenom, säger hon.

För även om friskolorna i just Växjö skulle klara sig bra ingår många i en koncern. Går det sämre på andra håll i landet kan det drabba också Växjö och inga nya företag skulle vilja starta och driva skolor, befarar Pernilla Tornéus.
– Kommunen har huvudansvaret och kan få enorma problem. Vi bygger redan i dag nya skolor och skulle aldrig hinna bygga i kapp.

VINSTER I FRISKOLORNA I VÄXJÖ 2016:
Grundskolor:

Thoren framtid (åk 4–9), ingår i koncernen Thorengruppen AB som hade en vinstmarginal på 7,51 procent.
Växjö kommun betalade för verksamheten: 25 200 000
Vinst: 1 892 520 (7,51 procent)

Växjö internationella grundskola (åk F–9)
Växjö kommun betalade för verksamheten: 19 100 000
Vinst: 2 674 000 (14 procent)

Kronobergs skola (åk 4–9)
Växjö kommun betalade för verksamheten: 21 500 000
Vinst: 3 743 150 (17,41 procent)

Växjö islamiska skola (F–6)
Växjö kommun betalade för verksamheten: 11 700 000
Vinst: Skolan är en stiftelse och då gäller andra regler för vinst.

Växjö montessoriskola (F–6), drivs av Stella montessori
Växjö kommun betalade för verksamheten: 10 100 000
Vinst: 1 036 260 (10,26 procent)

Gymnasium:

Procivitas privata gymnasium AB, ägs av moderbolaget Academedia support
Växjö kommun betalade för verksamheten 19 000 000
Vinst: 1 067 800 (5,62 procent)

Praktiska gymnasiet, är en del av koncernen Praktiska Sverige AB
Växjö kommun betalade för verksamheten: 9 000 000
Vinst: 1 557 000 (17,3 procent)

Skanskagymnasiet
Växjö kommun betalade för verksamheten: 2 500 000
Vinst: Bolaget gjorde ett minusresultat på 119 000 kronor. Alltså ingen vinst.

Växjö fria gymnasieskola, ingår i moderbolaget Denbro AB
Växjö kommun betalade för verksamheten: 25 700 000
Vinst: 182 470 (0,71 procent)

Växjö fria fordonsgymnasium, ägs av moderbolaget VGF utbildning AB
Växjö kommun betalade för verksamheten 10 300 000
Vinst: 1 081 500 (10,5 procent)

Samlad vinst: 12 167 000

Så här har vi räknat:

  • För att få en bild av skolornas vinster har vi tittat på vilken vinstmarginal bolaget som äger skolan redovisar i sin senast tillgängliga årsrapport. Vinstmarginalen är ett sätt att mäta lönsamheten för ett företag och den får man fram genom att dela vinsten med omsättningen. I vissa fall hänvisar bolagen till sitt moderbolag och då har vi använt oss av moderbolagets siffror.
  • Vi har sedan tagit fram siffror på hur mycket pengar kommunen betalade ut till respektive skola under 2016. Genom att multiplicera vinstmarginalen med skolpengen har vi fått fram hur mycket av de skattemedel som Växjö kommun betalade i skolpeng som gick till vinst.
  • Vår uträkning är inte exakt men den ger en bild av hur mycket av skolpengen som inte går direkt till verksamheten.

Fotnot: I beloppen som betalades ut till skolorna under 2016 ingick en del retroaktiva pengar som inte gällde verksamheten för 2016.