Inrikes.

2017-07-14 07:00
  • Vi har jämfört priserna på bland annat Kåvepenin och Vagifem som båda ligger utanför läkemedelsförmånen och därför inte ingår i högkostnadsskyddet. Det kan bli dyrt för patienten. Bild: Fredrik Sandberg/TT
    Vi har jämfört priserna på bland annat Kåvepenin och Vagifem som båda ligger utanför läkemedelsförmånen och därför inte ingår i högkostnadsskyddet. Det kan bli dyrt för patienten.

Stora skillnader i pris hos olika apotekskedjor

Priset på receptbelagda läkemedel som inte omfattas av den så kallade läkemedelsförmånen kan variera kraftigt beroende på vilken apotekskedja du väljer att handla hos. Orsaken är att varje apotek fritt sätter sitt pris på de läkemedel som inte omfattas av läkemedelsförmånen.

De flesta receptbelagda mediciner ingår i den så kallade läkemedelsförmånen. Det betyder att de omfattas av högkostnadsskyddet och subventioneras av staten. Men alla läkemedel omfattas inte av förmånen. För dessa läkemedel råder fri prissättning hos apoteken.

Att som patient få en tydlig överblick över priserna är svårt. Inte heller den läkare som skriver ut medicin kan se och jämföra priserna, eftersom den fria prissättningen gör att priserna inte behöver redovisas på ett enhetligt sätt.
– När läkare väljer mellan alternativa substanser och alternativa tillverkare har hen ofta ingen uppfattning alls om kostnaden för de olika alternativen, säger Mikael Hoffmann, överläkare i klinisk farmakologi och chef på stiftelsen Nätverk för läkemedelsepidemiologi, NEPI.

”Patienter är inte vanliga konsumenter”

NEPI är en av flera aktörer inom läkemedelsområdet som under flera år drivit frågan. Just nu pågår en utredning som behandlar frågan om fri prissättning för läkemedel som inte omfattas av läkemedelsförmånen. Utredningen ska redovisas till regeringen senast den 15 oktober i år. Enligt Mikael Hoffmann har den fria prissättningen fått orimliga konsekvenser för patienterna.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


– Patienter är inte vanliga konsumenter och kan inte fatta beslut själva om vilket receptbelagda läkemedel som behövs. Patienten behöver skyddas, säger han.

Mikael Hoffmann på NEPI påpekar att detta inte var ett problem innan apoteketsmonopolet avskaffades. Dåvarande Apoteket AB tog samma ersättning för receptbelagda läkemedel oavsett om de var med i förmånen eller inte.
– En regleringen av priset är ingenting konstigt, så gör de flesta länder i Europa och så gjorde vi i Sverige före omregleringen.

Han menar att läkemedelsmarknaden inte är som vilken marknad som helst, utan bör betraktas som samhällsviktig verksamhet. Det handlar helt enkelt om en jämlik hälsa och sjukvård.
– I mötet mellan patient och läkare måste fokus ligga på hur patienten kan få hjälp och behandling. I det läget ska man inte behöva lägga tid på att jämföra priser mellan olika apotek. Det drabbar särskilt patienter som kanske inte är så bra på språket, eller är gamla eller sjuka. Ju sjukare man är desto svårare är det att vara en medveten kund.

– Receptbelagda läkemedel ska kosta lika mycket oavsett vilket apotek man går till. Samhället måste ta ansvar, det handlar om hur vi skyddar de svagaste, säger Mikael Hoffmann på NEPI.

FGL vill se stopp för fri prissättning

Också Föreningen för generiska läkemedel, FGL, vill se ett stopp för apotekens fria prissättning på receptbelagd medicin utanför läkemedelsförmånen. FGL är en branschorganisation för företag som säljer generiska läkemedel, alltså medicinskt utbytbara läkemedel med samma funktion som ett originalläkemedel.

FGL:s vd, Kenneth Nyblom, menar att det är ett växande problem att läkemedelsföretag inte vill eller inte får vara inom förmånen. Idag finns både vissa former av antibiotika, cancermediciner och hudläkemedel utanför förmånen, vilket enligt FGL kostar svenska patienter miljontals kronor alldeles i onödan.
– Många patienter känner nog inte till att apoteken har fri prissättning. Men de som är mest upprörda är de läkare som ser att patienterna drabbas, säger Kenneth Nyblom.

Kenneth Nyblom, vd för Föreningen för generiska läkemedel, har jämfört priser på Sildenafil (som finns i Viagra) i de nordiska länderna och konstaterar att samma läkemedel kan kosta en bråkdel så mycket vid apotek i Danmark och Finland, där det inte råder fri prissättning, som i Norge och Sverige.

– Vi ser att marginalerna är orimligt höga i Sverige. Apoteken ska så klart ha rimligt betalt, men kanske är marginalen för låg på andra läkemedel, så att de lägger på mer på de läkemedel som står utanför förmånen som kompensation. Det är ändå inte rimligt, säger han.

– Priserna i Danmark och Finland ligger 80–90 procent under de svenska priserna. Där är ersättningen för apoteken reglerad och vi ser att det pressar priserna, säger Kenneth Nyblom.

Emma Lundgren är apotekschef på Lloyds apotek i Växjö. Hon säger att hon som enskild inte kan påverka priserna.
– Men märker vi att våra konkurrenter har ett lägre pris än vi, så informerar vi vårt huvudkontor. Vi vill ju att kunden ska få ett så bra pris som möjligt, säger hon.

De informerar också alltid kunden om att det är fri prissättning på läkemedel utanför läkemedelsförmånen och de byter också ut till billigare alternativ då föreskrivande läkare skrivit på receptet att de får gör det. Men när det gäller hostmedicin som Cocillana-etyfin och Vagifem mot torra slemhinnor i underlivet finns inga ersättningar.
– Vagifem tycker jag personligen att det är vansinnigt att det inte ingår i läkemedelsförmånen. Det finns inget annat som är likvärdigt, säger Emma Lundgren.

Krångligt även för läkare

En typ av antibiotika som används vid vanliga bakterieinfektioner är Kåvepenin. De flesta Kåvepeninförpackningar finns inom förmånen, men vissa ligger utanför. Enligt Emma Spak, ordförande i Läkarförbundets råd för läkemedel, IT och medicinteknik, är flera av de förpackningar som finns inom förmånen inte anpassade till barn. Men väljer hon att skriva ut en liten flaska Kåvepenin, som storleksmässigt passar bra för barn men som ligger utanför förmånen, så får familjen betala hela kostnaden själv. Hade hon i stället valt en stor flaska hade den varit gratis, eftersom stora flaskor ligger inom förmånen, och läkemedel inom förmånen är gratis för barn.

– Det är krångligt att som läkare lägga tid på att kontrollera vilka förpackningar som ryms inom förmånen och dessutom försöka hjälpa till att ta reda på vad den kostar. När man ska välja medicin går det fort, och om jag väljer fel kan det bli dyrt för familjen. Risken finns att man väljer att skriva ut större förpackningar eller andra preparat som finns inom förmånen, något som är dåligt inte minst för miljön, säger hon.     

Fotnot: 
För prisjämförelse - se bilden ovan. 

Läkemedelsförmånen: 
• Staten subventionerar många läkemedel i Sverige genom den så kallade läkemedelsförmånen. Vilka mediciner som omfattas av förmånen avgör Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV).

• Det är läkemedelstillverkarna som avgör om de vill ansöka om att få ingå i läkemedelsförmånen. Det tar upp till sex månader att få sin ansökan prövad. Läkemedelstillverkarna kan också välja att gå ur förmånen eller att helt enkelt ställa sig utanför.

• För de receptbelagda läkemedel som inte omfattas av läkemedelsförmånen råder fri prissättning för apoteksbolagen. Varje apotek bestämmer alltså själv hur stor marginal bolaget ska ha på medicinen, det vill säga hur stor vinst
bolaget ska göra.

• Varken läkare som skriver ut medicin eller patienter kan idag jämföra priset på olika läkemedel som ligger utanför förmånen. Det är svårt för såväl läkare som patient att hitta och jämföra priser mellan alla apotek.

• Frågan om en reglering av apotekens handelsmarginal för läkemedel utanför förmånen utreds just nu som ett tillägg till Nya Apoteksmarknadsutredningen. Utredningen ska lämnas till regeringen i oktober 2017.

• I remissvaren till regeringen vill de allra flesta se en reglering av hur stor vinst apoteksbolagen får göra på varje läkemedel.