Inrikes.

2017-11-17 07:00
Charlotta Svanberg (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.
Charlotta Svanberg (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Regionens beslut om CGM-mätare

Trots enorma sparkrav och stora underskott inom hälso- och sjukvårdsnämnden har Region Kronoberg fattat beslut om att ge alla patienter med diabetes typ1 tillgång till CGM-mätare. Beslutet togs efter ett medborgarförslag, något som beskrivs som ”tufft men självklart” av nämndsordförande Charlotta Svanberg (S).

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Det var i december 2015 som hälso- och sjukvårdsnämnden inom Region Kronoberg tog beslutet om att alla med diabetes typ1 skulle erbjudas CGM-mätare.

– Det var ett beslut som togs med politisk enighet, trots att vi egentligen kanske inte hade utrymme för det i vår budget. Efter att jag hade läst medborgarförslaget och även de positiva effekterna som följer med hjälpmedlet kändes det ändå som en självklar investering, säger Charlotta Svanberg (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.


VAR MED OCH BRYT MEDIEMONOPOL

Teckna en prenumeration på din lokala ETC-tidning


Region Kronoberg och framför allt hälso- och sjukvårdsnämnden blöder resurser och i nuläget finns ett sparkrav på totalt 60 miljoner kronor.

Investering inför framtiden

Trots detta budgeteras drygt 16 miljoner till just CGM-mätare och Charlotta Svanberg understryker att det måste ses som en investering inför framtiden.

– Ett bra och förebyggande arbete minskar risken för komplikationer, diabetiker är en grupp där man måste tänka långsiktigt. Samtidigt vill jag understryka att detta inte bara är en pengafråga även om det gynnar ekonomin på sikt. Det handlar om människor och att kunna ge diabetiker ett bra liv. Det här är samtidigt det sämsta med att ha fyra år långa mandatperioder – att vi inte kan tänka så långsiktigt som vi skulle vilja göra.

Charlotta Svanberg instämmer i att de stora skillnaderna inom landet måste utjämnas och kan själv tänka sig bättre samordning kring tillgången till diabeteshjälpmedel nationellt.
– Vi har det så olika i landet och det här gäller inte enbart diabetiker, jag tror definitivt att det krävs bättre samordning från statligt håll. Att vissa landsting menar att hjälpmedel ska bekostas av patienterna tyder på att vi har en ojämlik vård och det måste förändras.

Många eldsjälar

Att Kronoberg ofta har fått goda betyg när det gäller just diabetesvård förklarar hon delvis med att det i regionen finns många eldsjälar inom sjukvården.

– Vi har under lång tid haft dedikerad personal som följer upp patienterna och allt de behöver och jag hoppas på att vi kan vara ledande även i framtiden – största hotet just nu är ekonomin. Bra hjälpmedel ska vara en självklarhet och jag hoppas att vi på sikt kan skapa utrymme för fler satsningar.