Inrikes.

2017-08-11 06:00
Räddningstjänsten arbetar med informationsinsatser för att öka brandsäkerheten. Bland annat anordnas Bamses brandskola där barn i förskoleklass får besöka brandstationen. Bild: Värends räddningstjänst
Räddningstjänsten arbetar med informationsinsatser för att öka brandsäkerheten. Bland annat anordnas Bamses brandskola där barn i förskoleklass får besöka brandstationen.

Räddningstjänsten kan vid brister i brandsäkerhet ge föreläggande

Varje år dör i genomsnitt 110 ­personer i Sverige i bränder. Varje sådan död är naturligtvis tragisk­ och onödig och därför är brandskydds­arbetet viktigt för att förebygga.

 

Statistik från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, visar att det 1999–2015 omkom nio personer i bränder i flerbostadshus i Växjö. För att undvika fler sådana dödsfall, eller bränder över huvud taget, är det fastighetsägarens ansvar att se till att det finns brandsäkerhetsanordningar och den boende ska se till att de fungerar. Det vill säga göra sådant som att byta batteri i brandvarnaren.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


Tillsyn enligt lagen

Räddningstjänsten är tillsynsmyndighet och ska kontrollera att fastighetsägarna sköter sin del, och hur ofta det ska göras bestäms av politikerna. Men i Växjö genomförs inga sådana kontroller regelbundet i flerfamiljshus, utan bara i offentliga lokaler.

– Vi kan göra sådana inspektioner på förekommen anledning, då gör vi tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor, säger Carl-Johan ­Sjöstrand, som är brandingenjör vid Värends räddningstjänst.

Förekommen anledning kan vara att någon boende ringer och har frågor när det gäller brandsäkerhet. Då blir det mestadels rådgivning. Många frågor kan besvaras över telefon, men om det är svårt att bilda sig en uppfattning om situationen utifrån samtalet eller om det är något som behöver inspekteras åker räddningstjänsten ut för att titta.

Besöker skolor och evenemang

Räddningstjänsten gör också informationsinsatser då de till exempel visar upp sig vid olika evenemang eller besöker skolor. Det finns också tankar på att dra igång ett projekt med inspektioner, men Carl-Johan Sjöstrand vågar inte uttala sig om när i tiden det kan bli av, eftersom han själv inte sitter med i projektgruppen.

Är det vanligt att människor hör av sig med frågor?

– Jag har ingen statistik på det, men ibland får vi frågor. Även om vi inte märkt av några sådana ­effekter efter den hemska branden i London,­ så är det sådant som triggar tankar hos människor ute i samhället. Förra året inträffade en del beklagliga dödsbränder i landet. Då börjar folk fundera och då passar vi på att informera om det som folk måste ha hemma, som brandvarnare­ och gärna släckutrustning.

Inga förelägganden för flerfamiljshus

Räddningstjänsten kan ge anmärkningar eller dela ut förelägganden om det finns brister i brandsäkerheten, men efter att ha gått igenom ärendesystemet kan Carl-Johan Sjöstrand inte hitta några förelägganden när det gäller flerfamiljshus.

– De ärenden vi har rör ”gemen­samhetsboenden” exempelvis vårdhem/gruppbostäder etcetera, där det finns en huvudman/verksamhetsutövare och där personer är placerade, skriver han i ett mejl.

Brandsäkerhet hemma

Fungerande brandvarnare måste ­finnas, den bör kontrolleras varje månad så att den fungerar.

Minst en sexkilos pulversläckare.

Brandfilt.

Prata igenom hemma hur man ska agera om brand uppstår – gör gärna en brandövning också.