Inrikes.

2017-10-06 07:00

Nyanlända får låna pengar istället för bidrag

Nyanlända som söker stöd i väntan på etableringsersättning från Försäkringskassan kan få ekonomiskt bistånd, men bara som lån. Beslutet är omstritt men har nu börjat tillämpas i Växjö.
​– Hittills har 32 hushåll fått återkrav, säger verksamhetsutvecklare Gunilla Folkesson.

När människor beviljats uppehållstillstånd och lämnat sina asylboenden upphör dagersättningen från Migrationsverket. En etableringsplan ska tas fram med egenförsörjning som mål och under tiden, i max två år, kan Försäkringskassan betala ut etableringsersättning. Om ersättningen dröjer uppstår ett glapp och flyktingarna har då precis som andra invånare rätt att söka ekonomiskt bistånd från kommunen.

I Växjö är dock villkoren inte längre de samma för alla sökande. Tidigare i år beslutade nämnden för arbete och välfärd att försörjningsstödet till nyanlända ska betalas tillbaka. De får pengarna som ett lån, övriga Växjöbor får det som bidrag.


VAR MED OCH BRYT MEDIEMONOPOL

Teckna en prenumeration på din lokala ETC-tidning


Enligt nämnden finns det skäl för ett sådant beslut. Eftersom etableringsersättningen betalas ut retroaktivt finns risken att ett hushåll annars får dubbla ersättningar och det blir dyrt för kommunen.

”Alla har rätt till ett drägligt liv”

Men politikerna var inte eniga. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet höll med majoriteten om att pengar kan återkrävas, men bara för den period man har fått dubbla ersättningar. Ibland kan nämligen glappet mellan två system göra att hushållet under en tid står helt utan ersättningar.
– Alla har rätt till ett drägligt liv, säger nämndens vice ordförande Martin Edberg (S), och betonar frågan om likabehandling.

Idén har nämndens ordförande Oliver Rosenberg (M) hämtat från Vansbro kommun där modellen togs i bruk vid årsskiftet.
– Nyanlända ska inte mötas av socialbidrag, utan av förväntningar och eget ansvar. Kommunerna ska inte ha ett ansvar i glappet, men staten sköter inte sitt ansvar och det kostar oss miljoner. När nyanlända får etableringsersättning är den flera tusen kronor högre månaden än det försörjningsstöd som andra förväntas kunna leva på. Då är det rimligt att man också kan betala tillbaka någon krona i månaden under den tiden man är i etablering, säger Oliver Rosengren (M).

32 hushåll återbetalningsskyldiga

I Växjö är ersättningssystemet igång sedan den 1 juni och har hittills tillämpats för 32 hushåll som nu är återbetalningsskyldiga till kommunen. Nämndens beslut har ännu inte prövats rättsligt och som det ser ut nu så är det upp till enskilda hushåll att överklaga.

 

Relaterade artiklar