Reportage.

2017-07-07 12:00
  • ”Detta är en möjlighet för oss i Växjö att kunna samlas och enas”, säger Jesaia Lowejko och vill betona att han anser att detta är årets händelse i Växjö när det gäller hållbarhet.   Bild: Daniel Eklund
    ”Detta är en möjlighet för oss i Växjö att kunna samlas och enas”, säger Jesaia Lowejko och vill betona att han anser att detta är årets händelse i Växjö när det gäller hållbarhet. 
  • Rob Hopkins, grundare av omställningsrörelsen, kommer för första gången till Sverige för att vara huvudföreläsare på omställningskonferensen. Pressbild
    Rob Hopkins, grundare av omställningsrörelsen, kommer för första gången till Sverige för att vara huvudföreläsare på omställningskonferensen.

Konferens för hållbarhet i Växjö: ”Årets händelse”

Omställningsnätverket vill förändra vårt sätt att se på både miljö, ekonomi och relationer. I år förlägger nätverket sin hållbarhetskonferens till Växjö. 
​– Det är årets händelse vad gäller hållbarhet, säger Jesaia Lowejko, en brinnande eldsjäl inom Omställning Växjö.

Omställningsrörelsen är en ganska ny folkrörelse som startade i England för lite över tio år sedan av Rob Hopkins. Rörelsen arbetar lokalt och runt om i hela Sverige med omställning som ska leda till ett mer hållbart samhälle. Det hela handlar om att vanliga människor tar tag i saker och börjar ”ställa om” sitt lokalsamhälle. 

Att ”ställa om” sitt samhälle kan innebära att människor till exempel börjar odla själva, producera sin egen el, lär sig konservera mat eller börjar att laga kläder med mera.

Jesaia Lowejko är verksamhetsutvecklare inom hållbar utveckling och miljöfrågor på Studiefrämjandet och han är också en brinnande eldsjäl inom omställningsrörelsen i Växjö. Han menar att en hållbar värld skapas inte enbart genom att bara ställa om transportsystemen. Det krävs också att vi börjar tänka och handla på ett annat sätt.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


Enligt omställningsrörelsen beror flera av de kriser som vi ser i dagens samhälle på miljömässiga, ekonomiska, energirelaterade och existentiella utmaningar. Dessa utmaningar menar omställningsrörelsen behöver hanteras genom en omställning i samhället.
– Vi behöver helt enkelt ställa om våra värderingar, vår syn på naturen och våra medmänniskor. Omställning kan handla lika mycket om en inre omställning som en yttre samhällsomställning. Därför rymmer detta väldigt många olika frågor! säger Jesaia Lowejko.

Klimatförändringar

Några exempel på frågor som bör hanteras genom en omställning är de miljömässiga utmaningar vi har i dag, som exempelvis klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald. Vad det gäller ekonomiska utmaningar som finns kan det handla om att skapa nya ekonomiska system som är mer hållbara än de som finns i dag. När det gäller energifrågan berör det till exempel vårt beroende av ändliga resurser som exempelvis olja. Och sist men inte minst gäller det att finna lösningar på existentiella utmaningar som behöver justeras. Vi har till exempel i dag alldeles för hög psykisk ohälsa, stress och vi bör se över hur vi relaterar till varandra, menar Jesaia Lowejko.

Växjö, som tituleras Europas grönaste stad, har många föreningar som jobbar med hållbarhet på olika sätt. För att nämna ett annat exempel på grupper som arbetar med hållbarhet tar Jesaia upp Ekobacken, som odlar ekologiska grönsaker till en del av Växjös restauranger. Omställningsnätverket verkar nyfikna på Växjö och kommer att förlägga sitt årsmöte och en tre dagar lång konferens till Växjö 6–8 oktober i år.

– Detta är en möjlighet för oss i Växjö att kunna samlas och enas, säger Jesaia Lowejko och vill betona att han anser att detta är årets händelse i Växjö när det gäller hållbarhet. 

Det är fyra parter som arrangerar konferensen: Omställning Växjö, Studiefrämjandet, Omställningsnätverket och Hela Sverige ska leva.

Huvudtalare på konferensen är grundaren till hela omställningsrörelsen, Rob Hopkins. Han är författare och har skrivit bland annat handböcker inom hållbarhet. Han är aktivist, föreläsare, håller utbildningar och är en stor inspirationskälla för många. Han har aldrig tidigare varit i Sverige och kommer att föregå med gott exempel genom att åka tåg från England eftersom han inte gärna flyger.
– Att självaste Rob Hopkins kommer till Växjö är jättestort! Utöver hans föreläsning kommer workshopar på olika vinklar av hållbarhet att hållas och vi räknar med besökare från hela Sverige, kanske även Danmark och Finland, konstaterar Jesaia Lowejko.

En av frågorna som har väckts och intresserar omställningsrörelsen i Växjö är boende. Bor vi i dag tillräckligt energiekonomiskt, ekologiskt och miljösmart?
ETC Växjö följde därför med en av de engagerade inom Omställning Växjö, Pär Wallin, för att titta på ett ekologiskt hus som är egenbyggt av halm och lera. Detta hus kan ni läsa vidare om i nästa nummer av tidningen. I förra veckans nummer fanns också en artikel om netto nollenergihus, en annan form av hållbart byggande.    

Fotnot: När omställningskonferensen, som kommer att hållas den 6–8 oktober, börjar närma sig kommer ett fullständigt program att finnas tillgängligt på Studiefrämjandets lokala sida för Växjö.