Inrikes.

2017-10-06 07:00

Kommunen granskas av IVO

Följer nämnden för arbete- och välfärd gällande lagar och regler? Det vill Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ha svar på vid ett kommande tillsynsbesök i Växjö. Då bör de titta extra noga på beslutet om återbetalningskrav för nyanlända anser Växjöbon Mats Karlsson.

Att en grupp särbehandlas, i förhållande till övriga kommuninvånare, har ifrågasatts av Växjöbon Mats Karlsson. Han har tidigare skrivit till både Justitieombudsmannen och Inspektionen för vård och omsorg, men ingen av myndigheterna har prövat saken.

Nu har Mats Karlsson på nytt vänt sig till IVO. Vid besöket i Växjö i november är det på sin plats att inspektionen ställer frågor anser Mats Karlsson. Är Växjös beslut om etableringslån förenligt med lagstiftningen och under hur lång tid det är meningen att lånen ska ersätta försörjningsstöd?

En av fem utvalda nämnder

Arbete- och välfärd i Växjö är en av fem nämnder i Kronoberg, Blekinge och Skåne som IVO har valt ut för sin tillsyn. Urvalet har gjorts efter olika former av inkomna klagomål. IVO vill se hur nämnderna fullgör sitt ansvar att se till enskildas individuella behov och hela livssituationen vid ansökan om ekonomiskt bistånd.

Det är dock nämnderna själva som ska välja ut och granska ett antal ärenden som rör ekonomiskt bistånd.
– Det är vissa kriterier vi ska gå efter. Ärendena ska ha varit aktuella i augusti och sex månader bakåt, förklarar Gunilla Folkesson verksamhetsutvecklare på förvaltningen för arbete- och välfärd.

Eftersom etableringslånen bara använts sedan juni innebär det att inget av dessa ärenden tas upp av förvaltningen. Men att frågan ändå kan komma upp vid IVO:s besök är ingenting som förvaltningschefen Per Sandberg vill utesluta.