Reportage.

2017-07-26 08:00
Nej, hemförlossning har Region Kronoberg inga planer på att erbjuda. Däremot en mer hemlik förlossningsavdelning i framtiden. Bild: Yvonne Åsell/TT
Nej, hemförlossning har Region Kronoberg inga planer på att erbjuda. Däremot en mer hemlik förlossningsavdelning i framtiden.

Ingen hemförlossning i Kronoberg

I dag finns det ingen möjlighet att föda hemma med hjälp av en barnmorska för kvinnor i Kronoberg. Och någon förändring ser det inte heller ut att bli.

I början av året kom ett medborgarförslag om att erbjuda hemförlossning region Kronoberg.

– Den som läser på om hemförlossningar ser snart att det inte är mer riskfyllt än sjukhusfödslar och att till exempel var tredje förlossning sker i hemmet i Nederländerna. Även i Sverige har det uppmärksammats en del på senare år, men fortfarande får man alltså klara sig själv om man till exempel lider av sjukhusskräck och därför inte kan föda på sjukhuset, skriver förslagsställarna.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


De anser att patientsäkerheten snarare äventyras av att det inte finns en möjlighet att föda hemma.

Vill göra förlossningsvården ”hemlik”

Men svaret från hälso- och sjukvårdsnämnden som kom i mars var nekande och hänvisar till att det inte går att ändra regelverket med hänsyn till patientsäkerheten. För att kunna möta olika behov och önskemål från patienterna har regionen därför som mål att gör förlossningsvården så ”hemlik” som möjligt. Men det saknas resurser för att kunna erbjuda hemförlossning.

– Region Kronoberg har i dag ingen organisation för det som krävs vid hemförlossning. Det finns i dagsläget inte möjligheter att organisera detta inom förlossningsavdelningen. Ur ett patientsäkerhetsperspektiv ser inte heller Region Kronoberg att det finns möjligheter att ändra det regelverk som finns utan håller fast vid de allmänna råd som Socialstyrelsen lämnat avseende hemförlossning 2005, skriver hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Charlotta Svanberg (S) och hälso- och sjukvårdsdirektören Per-Henrik Nilsson i sitt svar på medborgarförslaget.

”Inte lämpligt” med hemförlossning

Socialstyrelsens allmänna råd om hemförlossning är att det inte kan rekommenderas: ”Socialstyrelsen vidhåller sin redovisade ståndpunkt att det med hänsyn till säkerheten för mor och barn inte är lämpligt att förlossning sker i hemmet,” står det där.

Eftersom en förlossning kan dra ut på tiden skulle det alltid behöva finnas fyra barnmorskor tillgängliga som har fått utbildning för hemförlossning om regionen skulle kunna erbjuda detta. De tror inte att efterfrågan är särskilt stor heller, kanske en till två födslar om året.

– Vi har inte någon barnmorska som är anställd hos oss som förlöst planerat i hemmet, däremot åker vi ut med ambulans och kan förlösa om en förlossning går fort, men då gör hon det som anställd, skriver Maria Lundgren, verksamhetschef för kvinnokliniken till ETC Växjö.

”Komplikationer kommer ofta akut”

Charlotta Svanberg och Per-Henrik Nilsson skriver att utvecklingen till ett läge där Sverige har en mödradödlighet som är bland de lägsta i världen har skett medan de flesta förlossningar ägt rum på sjukhus och att studier om medicinsk säkerhet vid hemförlossning saknas.

Och om det skulle bli några allvarliga komplikationer är varje minut dyrbar:
– Sådana komplikationer kommer ofta akut om de inträffar och kräver då snabbt sjukhusresurser. En resa till sjukhus i detta läge innebär en tidsfördröjning som kan innebära livsfara, skriver Charlotta Svanberg och Per-Henrik Nilsson.

Relaterade artiklar