Inrikes.

2017-09-15 07:00
Växjöpolitikerna vill inte förbjuda dieselbilar i stadstrafik.  Bild: Håkon Mosvold Larsen/NTB scanpix/TT
Växjöpolitikerna vill inte förbjuda dieselbilar i stadstrafik.

Gröna Växjö vill inte stoppa dieselbilarna

Dieselbilarna är oerhört populära i Kronoberg, samtidigt som larmen duggar tätt om dieselns farliga utsläpp. När regeringen vill ge kommunerna möjlighet att förbjuda dieselbilarna i städerna är Växjös kommunpolitiker försiktiga.

Regeringen gav Transportstyrelsen i uppdrag att ta fram verktyg för att minska luftföroreningar i städer genom så kallade miljözoner. I nuvarande lagstiftning gäller enbart tunga fordon som lastbilar, men i våras kom Transportstyrelsen med ett förslag som innebär att även personbilar som drivs med diesel och bensin ska kunna förbjudas. Förslaget som har skickats till kommunerna på remiss innebär inget krav utan en möjlighet för kommuner som Växjö att själva avgöra om miljözoner ska införas. I Växjös remissvar står det att förslaget bör utredas närmare och kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje (M) framhåller vikten av självbestämmande.


VAR MED OCH BRYT MEDIEMONOPOL

Teckna en prenumeration på din lokala ETC-tidning


– Jag värnar om det kommunala självstyret. Det går inte att ha generella förbud och på så sätt är det bra att vi enbart erbjuds en möjlighet här – detta är något vi får titta vidare på. Det är samtidigt viktigt att kommuner som kan och vill gå före får göra det, men givetvis finns det platser här på glesbygden där bilen är det enda alternativet. Sedan vill jag påpeka att det inte är bilen i sig som är vår fiende – det är utsläppen. Beslut om att införa miljözoner måste komma från kommunal nivå, här får inte regeringen slå undan fötterna för oss.

Populärt med dieselbil

Att införa miljözoner enligt Transportstyrelsens förslag skulle innebära att diesel- och bensindrivna fordon helt eller delvis förbjuds i stadstrafik. Det här skulle påverka många av Växjöborna. Mer än hälften av de nysålda bilarna hittills i år i Kronobergs län är dieselbilar, enligt statistik från Bil Sweden. Totalt 2 343 sålda dieselbilar, jämfört med 568 miljöbilar.

I somras duggade larmen tätt kring dieselbilarnas skadliga utsläpp av partiklar. En studie från Barcelona visade att barn som går i skolor nära trafikerade vägar får inlärningssvårigheter. Det har fått flera europeiska städer beslutat att förbjuda dieselbilar, bland dem Paris, Aten och Madrid. Det är också ett av skälen till att regeringen nu har tagit fram förslaget om miljözoner för dieselbilar.

Gunnar Storbjörk (S) är vice ordförande i tekniska nämnden och även han menar att detta är beslut som måste fattas på lägsta möjliga nivå.

– Besluten måste fattas så nära oss som möjligt och i detta fall på kommunal nivå. Sedan finns det lägen där staten måste ta ett samlat grepp, exempelvis i Stockholm där många olika kommuner är inblandade. Att gå ut med detta visar dock på att regeringen är handlingskraftig när det kommer till miljöfrågor och likaså gäller stadsmiljöavtalet som inte minst Växjö fått ta del av.

Stadsmiljöavtalet, som Gunnar Storbjörk pratar om, är pengar som Trafikverket delar ut i syfte att främja kollektiv- och cykeltrafik. Växjö har till och med december 2018 beviljats 11,7 miljoner kronor för att uppgradera och bygga nya cykelvägar. Som villkor måste Växjö genomföra motprestationer och i veckan meddelade tekniska nämnden ytterligare satsningar som ska få fler att välja cykeln framför bilen. Bland annat har politikerna gett förvaltningen i uppdrag att peka ut fler cykelpassager som kan göras till cykelöverfarter – där bilisterna har väjningsplikt.

– Cykelöverfarter kommer göra det lättare att arbetspendla med cykel genom att cyklister får en snabbfil på särskilt prioriterade snabba cykelvägar, säger Cheryl Jones Fur (MP), andre vice ordförande i tekniska nämnden samt ordförande i kommunens miljöberedning.

”Inget problem i centrum”

Införandet av de nya miljözonerna har varit Miljöpartiets hjärtefråga och i Stockholm är planerna på att förbjuda dieselbilar i staden långt framskridna. Cheryl Jones Fur påpekar dock att trafiksituationen i Växjö ser annorlunda ut och att det därför i nuläget inte är aktuellt med ett förbud.

– Det här är en viktig fråga för oss, men förslaget rör främst större städer. När det kommer till luftkvaliteten i Växjö så ligger inte problemet i centrum och zonerna är tänkta att införas just i centrummiljö. Därför är detta inte aktuellt i nuläget, om situationen förändras får vi omvärdera beslutet. 

 

Miljözoner: 
Redan idag kan kommuner besluta om att utestänga vissa tunga fordon från stadskärnor och andra miljökänsliga områden i syfte att förbättra luftkvaliteten. Transportstyrelsen har nu föreslagit två nya miljözoner där även personbilar skulle kunna utestängas. De föreslagna zonerna är:

Miljözon klass 2: 
Omfattar personbil, lätt lastbil och lätt buss. Här krävs att fordon som drivs med diesel uppfyller kraven för Euro 6 och fordon som drivs med bensin, etanol eller gas uppfyller kraven för Euro 5.

Miljözon klass 3: 
Omfattar personbilar, motorcyklar, mopeder klass I och lätta och tunga lastbilar och bussar. Här krävs att de lätta fordonen drivs med el eller vätgas och att de tunga fordonen drivs med el eller vätgas, eller är av typen elhybrid som uppfyller kraven för Euro 6.

Regeringen har nu gett Stockholm rätt att införa nya miljözoner i innerstan.