Inrikes.

2017-09-29 07:00
Bild: ERIK G SVENSSON/TT

Fler klagomål på länets vård

Vården brister i många avseenden. Det visar det växande antalet klagomål till Patientnämnden. Under 2016 gjordes drygt 500 anmälningar i Kronobergs län. Det är den näst högsta siffran i landet.

Förra året tog patientnämnderna i hela landet emot 36 259 klagomål. Det är en ökning med 1 823 ärenden från året innan. Det visar en ny rapport från IVO, Inspektionen för vård och omsorg, som sammanställer alla klagomål till Patientnämnderna.

Av alla klagomålen var majoriteten riktade mot vård och behandling inom somatisk specialistsjukvård följt av brister inom primärvården. Riket tog förra året i snitt emot 350 klagomål per län. Men Kronobergs läns Patientnämnd fick ta emot betydligt mer, drygt 500 klagomål. Det som har ökat allra mest är anmälningar av primärvården av kvinnor i åldern 50 till 59.


KOM TILL BOKMASSAN !

ETC och Leopard arrangerar 29 och 30 september Bokmassan (Heden, Göteborg). Massa författare, massa böcker – och inga högerextremister. All information: ETC.se/Bokmassan


– Jag ser på allvar på det här. Varje patient som är missnöjd med vården är att betrakta som ett misslyckande, säger Anna Fransson, (S) ordförande i regionstyrelsen på Region Kronoberg och gruppledare för socialdemokraterna.

Känner sig nonchalerade

Samtidigt, menar Anna Fransson, är drygt 500 klagomål en ganska liten siffra i jämförelse med de cirka en miljon besök som sjukvården tar emot varje år i Kronoberg.

– Jag ser också rapporten som ett tecken på att kronobergarna blivit allt bättre på att anmäla brister i vården, vilket är väldigt bra.

Många patienter klagar också på bristande kommunikation, enligt rapporten. Patienter upplever sig nonchalerade, tillrättavisade och ifrågasatta. Dålig information är en annan vanlig brist. Många upplever att informationen inte alltid följer patienten mellan olika vårdenheter och vårdgivare. Patienter tycker att de därför får bära ett tungt ansvar och själva hålla ihop och organisera sin egen vård.

Det blir särskilt tydligt för patienter med en komplex sjukdomsbild, exempelvis patienter som har flera sjukdomar samtidigt, personer med cancerdiagnos och multisjuka. Ett annat vanligt problem är att många upplever vården som svårtillgänglig. Särskilt gäller det somatisk specialistsjukvård och psykiatrisk specialistsjukvård.

– Det ska vara lätt att hitta i vården. I vårt budgetförslag för nästa år är en hög prioritet att införa fasta vårdkontakter som kan hjälpa till att slussa patienterna rätt i vården, säger Anna Fransson.

Kan få ekonomisk ersättning

Om man är missnöjd med sin vård, finns flera vägar att gå.
– Börja med att vända dig till din patientnämnd. De kan ge dig stöd i dina kontakter med vårdgivaren och den fortsatta gången. Om det handlar om en vårdskada, ska man vända sig direkt till oss på IVO, berättar Cecilia Holm, presskontakt på IVO.

För vårdskador kan man söka ekonomisk ersättning via Löf, Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag. Ungefär 40 procent av de anmälda skadorna ersätts varje år.

 

Inkomna ärenden till patientnämnderna, Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag (Löf) och Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Källa: IVO

Patientnämnderna     Löf     Enskildas klagomål IVO     Lex Maria
2014     32 735         14 563     6 832                               2 311
2015     34 436         15 580     6 198                               2 373
2016     36 259         15 912     7 181                               2 470