INFO OM ETC.

2017-11-28 01:06

”Det blir nya avslöjanden från våra duktiga journalister”

ETC kommer att upphöra med utgivningen av ett antal framför allt lokala tidningar. Men andra finns kvar, som Dagens ETC. ”Vi kommer att ge ut färre tidningar, men de vi fortsatt ger ut ska bli betydligt större och mer spridda”, säger Johan Ehrenberg.

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Från

 kr

Från

 kr

Varför händer det här?

– Små lokala tidningar måste antingen ha högt presstöd eller mycket annonser. Vi har haft ett presstöd som gör att en ensamredaktör kan finansieras, men vi har mycket små annonsintäkter. När nu presstöden försvinner kan vi inte fortsätta med dessa små upplagor. Det går inte runt.

Vad har prenumeranterna på de tidningar som nu försvinner att vänta sig framöver?

– De får istället läsa antingen Dagens ETC, ETC Göteborg, ETC eller Fria Tidningen. Vi kommer att använda tiden då tidningarna avvecklas till att samla oss för betydande rikstäckande journalistiska satsningar. Här vill vi ta vara på kompetensen hos våra lokala redaktioner. Att granska städers politiska utveckling är ju riksintressant. Vad händer när SD och M samarbetar i en kommun? Och hur fungerar klimatpolitiken i verkligheten när stora städer bränner sopor i sin fjärrvärme? Det är så vi vill jobba, gräva där vi är men publicera för hela landet.

Hur påverkar det här ETC som tidningsutgivare?

– Vi kommer att ge ut färre tidningar, men de vi fortsatt ger ut ska bli betydligt större och mer digitalt spridda. Vi har sedan tidigare tagit beslut om att satsa rejält på att utveckla vår sajt och att starta streamingtjänsten ETC Play. Samtidigt kommer vi alltså göra allt för att öka våra två dagstidningarnas upplagor så att vi kan bli helt oberoende av presstöd. Det handlar om att fördubbla upplagorna.

Vad händer med en tidning som Dagens ETC, förutom satsning på att skaffa prenumeranter?

– Det blir fokus på avslöjande journalistik som kan spridas i ännu större upplagor. Vi måste lyckas både med att få mer betalt och att använda våra journalistiska avslöjanden för att ingripa mer i samhället.

Hur påverkar det här beskedet möjligheterna för ETC att agera under valåret som väntar?

– Vi kommer att göra en stor egen valrörelse. I stad efter stad ska vi försöka starta diskussioner. Vi tror att media måste skapas i möten med läsare, inte bara på centralredaktioner. Och då vill vi erbjuda en plattform för en annan debatt. Det kommer skilja sig åt mellan de fyra tidningarna – Dagens ETC, ETC Göteborg, ETC och Fria Tidningen – men det kommer märkas.

ETC

Vad händer?

• Tidningarna som avvecklas är: Göteborgs Fria, Landets Fria, Sesam, Stockholms Fria, ETC Bergslagen, ETC Jönköping, ETC Malmö, ETC Norrköping, ETC Stockholm, ETC Sundsvall, ETC Umeå, ETC Uppsala, ETC Västerås, ETC Växjö och ETC Örebro.

• Alla prenumeranter erbjuds att överföra sin prenumeration till Dagens ETC, ETC, ETC Göteborg eller Fria Tidningen. Du kan självfallet också begära att få återstående pengar tillbaka.

• Prenumeranter hittar mer information i denna veckas tidningar.

• I och med att de berörda titlar redan denna vecka ställer om till digital utgivning, kan du då läsa den genom att logga in på sajt, alternativt få den skickad till din mejl (i så fall uppger du din mejladress till kundtjanst@etc.se).

• Eftersom det är beslutat att flera titlar helt avvecklas från och med årsskiftet, förhandlar just nu företagsledningen och personalen, representerad av en fackklubb, om ett varsel.

• Ledningens ambition är att med höjd upplaga på de kvarvarande titlarna kunna minimera antalet uppsägningar. 

• Att bygga den nya digitala plattformen inklusive ETC Play startar omgående. Vi crowdfundar till de satsningarna. Lånen är på två år och har tre procent i ränta. Målet är att nå fem miljoner kronor.