Inrikes.

2017-06-22 17:41
Lars Edqvist, tidigare MP, har liksom Kjell Johansson och hans vänner gjort observationer i Fagrabäcksrondellen. Han har bidragit med bilder från en torsdag i oktober förra året då han var där mellan 6.30 och 17.00. 
Lars Edqvist, tidigare MP, har liksom Kjell Johansson och hans vänner gjort observationer i Fagrabäcksrondellen. Han har bidragit med bilder från en torsdag i oktober förra året då han var där mellan 6.30 och 17.00. 

De vill stoppa ombygge av Fagrabäcksrondellen

Kjell Johansson är starkt emot en utbyggnad av Fagrabäcksrondellen. Den behövs inte, anser han.

”Jag borde ha vaknat för fyra år sedan, men det gjorde jag inte. Jag tycker inte att det är politikernas fel, vi har valt dem. Det är allmänhetens fel, vi har inte heller tänkt igenom det här”, säger han.

Trafikverket och Växjö kommun har beslutat om en ombyggnad av rondellen till en planskild trafikplats som bland annat ska öka genomströmningen av bilar. Kjell Johansson och hans vänner Kurt Magnusson och Dick Söderlund frågar sig om det verkligen behövs. Under fem dagar i maj mätte de hur lång tid det tar att köa i rusningstid – en vanlig dag var kötiden maximalt åtta minuter. Resultatet har Kjell Johansson presenterat i en skrivelse som han bland annat har skickat till Växjöpolitiker och Trafikverket. Skrivelsen har landat hos trafikplaneringschefen Per-Olof Löfgren som har hänvisat vidare till Trafikverket.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


Men lokaltrafiken passerar också Fagrabäcksrondellen, skjuter du bort ärendet?

– Det är givetvis ett delat ansvar med Trafikverket. Våra invånare trafikerar rondellen, men det är statens problem, statens beslut och statens investering, säger Per-Olof Löfgren.

Den nya trafikplatsen ska skilja på genomfartstrafik och lokaltrafik, vilket innebär att genomfartstrafiken inte ska stoppas upp av köer. Gång- och cykeltrafik kommer att ledas på broar över trafikplatsen.

– Vi får nytta av det här genom trafiksäkerheten, tillgänglighet till naturreservatet och bussgata till tänkt exploatering i Södra Fylleryd, säger Per-Olof Löfgren.

Men Kjell Johansson tycker att kommunen smiter från sitt ansvar.

– Man duckar och tar inget ansvar för en stor trafikplats i Växjö utan låter Trafikverket bestämma.

Växjö kommun bidrar med 80 miljoner kronor, medan Trafikverket ska stå för merparten av kostnaden, 200 miljoner kronor. Dyrt, tycker Kjell Johansson.

– Vi behöver det egentligen inte, men vi har fått den presenten av Trafikverket och det är svårt att tacka nej till en present på så många miljoner, säger han.

Vilka problem behöver lösas?

– Det är för mycket bilar i centrum. Väntetiderna i Fagrabäcksrondellen är inte problemet, de är korta, säger Kjell Johansson.

Kommunen tänker annorlunda

Han började fundera över situationen i Fagrabäcksrondellen när han läste en insändare som hans tidigare kollega Kjell Magnusson hade skrivit. De hade båda hört att det skulle vara halvtimmeslånga köer, men tyckte att det verkade kraftigt överdrivet. Så de bestämde sig för att undersöka saken.

Dagens köer tycker de är acceptabla.

– I en storstad är det ingenting. I Stockholm står det still i en timme, där accepteras utan vidare åtta minuter. 

Men Trafikverket och kommunen tänker annorlunda.

– I den trafiklösning som föreslås ska man inte stå i kö. De köer som är i dag anser både Trafikverket och kommunen är ett framkomlighetsproblem. Vi gör samhällsekonomiska beräkningar, bland annat på samhällets kostnader för att transporter sitter i kö. För att uppnå de olika projektmålen vi har är det denna lösning som krävs, svarar Trafikverkets projektledare Magne Holm.

I skrivelsen har Kjell Johansson angivit att Trafikverket inte gjort några studier av trafikbelastningen i Fagrabäcksrondellen.

Så är underlaget bara rykten?

– Så vitt vi har sett, vi har letat. Det sägs att det inte har gjorts några flödesmätningar, det jag gjort när jag räknat bilar, och ingen destinationsundersökning.

Men att det saknas underlag för utbyggnaden av trafikplatsen tillbakavisas av Magne Holm.

– Dimensioneringen av trafikplatsen bygger på uppgifter om dagens trafik, trafikmätningar och prognoser både för kommunala och regionala vägar. Vi bygger för många år, den här trafikplatsen dimensioneras så att vi inte ska ha problem på 30 år.

Per-Olof Löfgren är av samma uppfattning och säger att trafikplatsen är betydligt mer yteffektiv än till exempel Helgevärma vid Grand Samarkand och att den ska klara en befolkningsökning till 100 000 invånare.

– Innan vi är där 2030–2035 kan den vara lite överdimensionerad, men så måste det vara, det var Norrleden också när den byggdes, nu är den för liten.

Kjell Johansson tycker att en inkapsling av trafikplatsen bör undvikas, hans förslag är att bygga vägar längre österut för att inte leda genomfartstrafiken in till Växjö.

Varför byggs trafikplatsen här och inte längre bort från stan?

– Det bygger på tidigare utredningar från när man på 1970-talet byggde Norrleden, då stoppade man vid Norremark för att se hur man skulle gå vidare. Placeringen är ett resultat av vad man kom fram till då. Om man skulle ansluta längre österut vill man inte ha vägen genom Fyllerydsskogen. Tittar man på kartan finns det inte så många alternativ, säger Magne Holm.

Men nu kommer vägen ändå att gå genom Fyllerydsskogen?

– Ja, fast då skulle vägen ha gått rakt genom skogen med en rak linje från Kalmarvägen.

De som har lämnat synpunkter på den nya trafikplatsen kommer att få svar när upphävandet av naturreservatet har vunnit laga kraft. Efter det ska även detaljplan och vägplan vinna laga kraft. Trafikverkets plan är byggstart under 2019.    Linda Alfons