Inrikes.

2017-08-11 06:00
  • Eva Assing har tänkt en hel del på brandsäkerheten hemma. Hon är noga med att släcka ljus och hon ska köpa en liten brandsläckare att ha i köket. Bild: Linda Alfons
    Eva Assing har tänkt en hel del på brandsäkerheten hemma. Hon är noga med att släcka ljus och hon ska köpa en liten brandsläckare att ha i köket.
  • Glöm inte att rengöra köksfiltret exempelvis när du städar, fettet som fastnar i filtret kan nämligen börja brinna vid eventuell torrkokning.  Bild: Pontus Lundahl/TT
    Glöm inte att rengöra köksfiltret exempelvis när du städar, fettet som fastnar i filtret kan nämligen börja brinna vid eventuell torrkokning.

Brandsäkerhet viktig för Växjöbostäder

Brand i flerfamiljshus kan leda till stor förödelse, vilket vi såg i den stora branden i London i juni. Det är fastighetsägarens ansvar att kontrollera brandskyddet med jämna mellanrum, en uppgift som Växjöbostäder tar på stort allvar.

– Vi arbetar så klart aktivt med brandsäkerheten både vid nybyggnation och i vårt befintliga bestånd. Vi följer de lagar och regler som finns, säger Jennie Isberg, kommunikationschef på Växjöbostäder.

Växjöbostäder löser det genom att deras reparatörer ständigt håller ögonen öppna. På så vis klarar de av att göra sina ronderingar löpande i hela beståndet och vet att brandsäkerhetsanordningar som rökluckor och liknande fungerar.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


– Så fort de är ute och om de då ser något så rapporterar de det direkt, säger Jennie Isberg.

Det är ett smidigt sätt att få kontrollerna liksom ”på köpet” och uppfylla kravet på att se över beståndet ur brandsäkerhetshänsyn minst en gång i månaden.

Olagligt förvara saker i trapphuset

I kontrollerna ingår också att se över trapphus och källargångar så att det inte står saker där som blockerar utrymningsvägarna eller är en brandrisk.

Det är inte bara olämpligt med saker som står i trapphuset, det är till och med olagligt. En barnvagn eller möbel som börjar brinna gör att trapphuset fylls med rök på väldigt kort tid. Dessutom kan saker i trapphuset göra att den som försöker ta sig ut genom röken kan ramla.

Av brandsäkerhetsskäl är det också förbjudet att grilla med kol- eller gasolgrill på balkongerna, elgrill går däremot bra.

Växjöbostäder är också flitiga med information till sina hyresgäster när det gäller trygghetsfrågor. Dels finns det mycket information på deras webb, men hyresgästerna får också information till exempel genom kundtidningen, där den typen av frågor lyfts regelbundet.

– Vi uppmuntrar våra hyresgäster att använda sig av vår hemsida och läsa igenom det material de får när de flyttar in, säger Jennie Isberg.

Vad skulle du råda en hyresgäst som är orolig för brandsäkerheten att göra?

– Då ska de dels läsa på vår hemsida och har de någon specifik fråga så får de höra av sig till oss. Det ska inte finnas någon hyresgäst som är orolig. Att arbeta med trygghet är jätteviktigt för oss.

I varje lägenhet finns brand­varnare och varje lägenhet är också en egen brandcell, det vill säga den ska stå emot brand i en timme. Däremot har Växjöbostäder inte utrustat lägenheterna med brandsläckare, brandfilt eller liknande.

Eva Assing bor hos Växjöbostäder och är en hyresgäst som tänker en del på brandsäkerheten.

– Jag tänker på att jag ska köpa en liten brandsläckare, men jag har inte gjort det än. Det finns ju sådana här små lite söta som man kan ha i köket, säger hon.

Timer till spisplattan

I stugan har familjen en brandsläckare, men hon tror att det kanske är dags att byta ut den. Men orolig för att det ska börja brinna är hon inte.

– Nej, det tycker jag inte. Jag är alltid noga med ljus och sådant. Det är bara det att det är ont om plats eftersom vi har ett litet kök.

Eftersom hon jobbar i vården har hon fått säkerhetsidéer därifrån.

– Jag har tänkt på att köpa en timer till spisplattan, mina omsorgstagare har det. Jag brukar tänka ”stängde jag av eller stängde jag inte av?” Och ibland när jag lagar mat så gör jag något annat samtidigt och rätt vad det är så har det bränt fast.

Brandsäkerhetsråd

Växjöbostäders råd till hyresgäster:

Kontrollera minst fyra gånger per år att brandvarnarens batteri fungerar. Och dammsug den minst en gång per år.

Komplettera­ gärna med brandfilt och brand­släckare.

Om en gryta kokar torr kan det börja brinna. Släck branden med ett lock – häll aldrig vatten på brinnande olja.

Tänk på att diska filtret i spisfläkten ofta så inte fettet i den börjar brinna vid en eventuell torrkokning.

Förvara ingenting i trapphuset. Förutom att det utgör en brandrisk så blockerar det också utrymnings­vägarna.

Om olyckan skulle vara framme

Ring SOS Alarm på telefonnummer 112.

Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus! Ring SOS Alarm och stanna inne i din lägenhet till räddningstjänsten kommer.

Tänk på att stänga in branden. Stäng dörrarna till det rum som brinner.

RÄDDA – ­LARMA – SLÄCK!