Inrikes.

2017-09-22 07:00
Sedan valet 2014 har Moderaterna totalt lagt nio motioner – ett sätt att lyfta frågor till högre nivåer om man frågan kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje (M). Bild: Anna-Stina Stenbäck
Sedan valet 2014 har Moderaterna totalt lagt nio motioner – ett sätt att lyfta frågor till högre nivåer om man frågan kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje (M).

”Bra sätt att lyfta debatten”

Det är inte bara oppositionen i Växjö som ser motioner som ett verktyg att göra sin röst hörd i kommunfullmäktige – även partier som sitter i majoritet nyttjar denna möjlighet.

Sedan valet 2014 har Moderaterna själva lagt sex motioner och den blågröna majoriteten tillsammans tre – ett sätt att lyfta frågor till högre nivåer om man frågan kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje (M). 

Trots att majoriteten i Växjö lätt kan få igenom sina idéer inom politiken så händer det med jämna mellanrum att de själva lyfter nya förslag genom motioner i kommunfullmäktige.

Sedan november 2014 handlar det om tre där Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet gemensamt undertecknat. Anna Tenje förklarar varför de valt att lyfta frågor på detta sätt.

– Dels handlar det om att vissa saker bör och ska debatteras i fullmäktige, men det kan också finnas anledningar att ge viktiga frågor mer medial uppmärksamhet. Vi gillar ju alla att debattera och det är ett sätt att visa på hur aktivt vi arbetar med att göra Växjö allt bättre.

”Vi har det ganska bra”

Traditionellt sett är det oppositionen som är mest aktiva i att skriva motioner och så är även fallet i Växjö. Anna Tenje menar samtidigt att det inte hade gjort ont om fler politiker hade varit mer aktiva i debatten.

– Ibland kan jag få känslan av att det handlar om att vi har det ganska bra, vi är överens om många frågor och det gör att motionerna hamnar på en relativt teoretisk nivå jämfört med många andra kommuner.

Förslag är viktiga för förändring, vi är ändå folkvalda och det här är ett sätt att visa medborgarna vad vi gör för Växjö.

Argument kan komma att vässas

Överlag menar Anna Tenje dock att det politiska klimatet är gott i såväl kommunfullmäktige som i Växjö i stort, även om hon tror att många kan komma att vässa sina argument i den kommande valrörelsen.

– Jag tror att den viktigaste valfrågan kommer handla om utanförskapet som växer fram, samt hur vi kan fortsätta utveckla Växjö i positiv riktning.

 

Moderaternas motioner: 
• Hanteringen av avloppsslam i Växjö kommun (2015-02-24)
• Integration och bättre kompetens-försörjning (2016-04-19)
• Pilotprojekt för ökad måluppfyllelse (2016-12-20)
• Fortsatt firande av Carl von Linné (2017-01-24)
• Trygg och säker föreningsverksamhet (2017-08-29)
• Övergripande strategi för besöks-näringen (2017-08-29)

Majoritetens gemensamma motioner: 
• Ytterligare träbyggnadsområde i Växjö (2016-01-26)
• Växjö 2050 (2016-03-15)
• IB-skola för regional tillväxt (2017-05-16)