Debatt. .

2017-10-05 12:00
”Personerna bakom begreppet funktionsnedsatta och vad dessa kan tillföra samhället måste lyftas fram.”

Vi är en tillgång för samhället

Många tycks tro att behovet av en meningsfull tillvaro inte finns hos personer med funktionsnedsättningar. I samhällsdebatten talar man ofta om kostnader när det handlar om personer med funktionsnedsättningar. Exempelvis när det gäller LSS-reformen eller andra stödinsatser.

Funktionsnedsatta ses som en homogen grupp som belastar samhällsekonomin utan att i gengäld tillföra något. Att en människas liv reduceras till siffror i samhällsekonomiska kalkyler riskerar i förlängningen att påverka den egna självbilden. Vilket det gjorde och i viss mån fortsätter att göra för mig. Jag kände mig ofta som en belastning när jag till exempel behövde en särskild anpassning under skoltiden. Inte för att någon sa det rakt ut men på något sätt hade jag ändå förstått att jag krävde mer resurser och därav kostade mer pengar än andra.

Något som blev än mer uppenbart sedan jag beviljats rätten till personlig assistans. Efter varje behovsprövning känner jag mig mindre som en unik individ och mer som en bricka i ett byråkratiskt system.

Personerna bakom begreppet funktionsnedsatta och vad dessa som självständiga individer kan tillföra samhället måste lyftas fram. Man är inte sin funktionsnedsättning, man har den. Först när detta är klarlagt på bred front kan man börja se sig själv som en samhällstillgång snarare än en samhällskostnad.