Debatt. .

2017-11-09 11:00
Bild: Anders Wiklund/TT

Växjöbor ska få stöd

När Socialdemokraterna vinner valet 2018 kommer vi att göra en satsning så att de Växjöbor som behöver hjälpmedel ska känna sig trygga i att kommunen finns där som ett fungerande stöd. I grund och botten handlar det om att ge alla Växjöbor samma möjligheter.

I oktober 2015 valde den Moderatledda majoriteten att göra en besparing på enkla hjälpmedel för äldre och funktionsnedsatta. Den vill vi ta bort. Besparingen har skapat mycket oro och det har också gjort att vissa omsorgstagare inte har haft tillgång till de hjälpmedel de behöver. Det var fel väg att gå.


VAR MED OCH BRYT MEDIEMONOPOL

Teckna en prenumeration på din lokala ETC-tidning


Vi socialdemokrater vill i stället att kommunen tillsammans med pensionärs- och handikapporganisationerna utvecklar hur vi ska arbeta med hjälpmedel i framtiden. Att Växjöbor får det stöd och den hjälp de behöver blir en vinst för oss alla. På så sätt kan vi förhindra onödigt lidande i form av fallolyckor samtidigt som vi säkrar en tryggare vardag. Det är ett steg i att bygga Växjö helt.

Framtidens Växjö bygger vi tillsammans!