Debatt. .

2017-08-11 14:30
Bild: Anders Ahlgren/SvD/TT

Rädda Vättern!

 Vättern är landets största klarvattensjö, i många avseenden unik och dricksvattentäkt för cirka 300 000 människor i dag och kanske flera miljoner i framtiden! Vätterns hälsa är alltså av intresse inte bara för de som bor runt sjön utan alla i Sverige.

Sen tidigare används Vättern som övningsområde för både krigsflyg och artilleriövningar. Dessa övningar skadar vattnet och miljön på flera sätt. Ammunitionsrester med farliga ämnen lämnas kvar i sjön och sprider bly, koppar och plast och andra miljögifter till djur och vatten, samt förstör lekbottnar för fiskar. Stora mängder flygbränsle sprids på låg höjd över sjön och jordbruksmarker. Ekosystem som är helt avgörande för att rena vattnet skjuts sönder.

Läs mer på www.aktionraddavattern.se

Men i stället för att minska detta vill nu flygvapnet öka antalet skott i Vättern från 1 000 per år till 69 000 per år! Än värre är att denna ökning delvis beror på att man vill sälja Vättern som krigsövningsområde för Natoländer.

Ärendet ligger nu hos regeringen och miljöministern Karolina Skog (MP). Oroande tecken finns på att miljöministern inte sätter miljö och hälsa främst.

I en insändare i SVD den 2 juni påpekar sju miljöpartister från Småland och Västergötland att miljöministern redan beslutat att tvinga Länsstyrelsen att fortsätta pröva en femdubbling av Flygvapnets verksamhet vid Vättern. Länsstyrelsens experter med stöd av Naturvårdsverket vill i stället att Flygvapnet ska ta fram alternativa metoder och platser.

Miljöministerns agerande går inte ihop med att Miljöpartiets ledning på kongressen i Linköping nyligen presenterade en åtgärdsplan för att säkra det svenska dricksvattnet i framtiden.

Med detta som bakgrund ställer de sju miljöpartisterna frågan till partiets språkrör och miljöminister Skog: ”ska en miljöpartistisk miljöminister sätta sitt namn under fler beslut som innebär fortsatt militärt våld mot vattentäkten Vättern? Hur hänger det i så fall ihop med omsorgen om långsiktig dricksvattenförsörjning?”

Vad säger Växjös miljöpartister i dessa viktiga frågor?