Debatt. .

2017-09-07 07:00
Margot Wallström. Bild: Marcus Ericsson/TT
Margot Wallström.

Margot Wallström – du måste försvara Sverige!

Sverige var i juni med om att rösta för en konvention om globalt förbud mot kärnvapen. Sverige har genom utrikesminister Margot Wallström varit drivande i frågan och utrikesministern konstaterade att de gamla avtalen om kärnvapennedrustning inte fungerar i dag.

Wallström fortsätter därmed en linje som tidigare drevs av Inga-Britt Thorsson, Maj-Britt Theorin med flera socialdemokratiska politiker. En politik som också innehåller avspänning i stället för upptrappning, förhandlingar i stället för krigshot. En politik av fred och alliansfrihet som präglat svensk utrikespolitik under mycket lång tid.

Men i dag är det andra tongångar, inte minst från försvarsminister Peter Hultqvist. I dag gäller partnerskap och värdlandsavtal med USA/Nato. Vi som kritiserade värdlandsavtalet, och bland annat påpekade att det kan innebära kärnvapen på svensk mark, får nu (tyvärr) alldeles rätt!

Brevet från USA:s försvarsminister Mattis ger klart besked: med ett svenskt undertecknande av kärnvapenstopp blir det omöjligt att tillämpa värdlandsavtalet och det är inte förenligt med fortsatt partnerskap med USA/Nato (det så kallade Enhanced Opportunities Program, OPE).

Börjar nu även Margot Wallström backa från det kärnvapenförbud hon varit med om att utarbeta i FN? Sverige var ju ett av de 122 länder som röstade för förbudet! Visserligen säger Wallström att målet fortfarande är att underteckna FN-konventionen men samtidigt säger hon att: vi måste titta på den ur samarbetssynpunkt … att detta inte skadar Sveriges intressen”.

Samtidigt hör vi krigs-, förlåt, försvarsminister Hultqvist i tv (31 augusti) klargöra att samarbetet med USA/Nato går före ett FN-avtal om kärnvapenförbud!

Det är inte i ”Sveriges intressen” att medverka i upprustningen i Östersjöområdet, att bedriva krigsövningar som nu Aurora 17 som enligt militärens egna kartor är riktad mot Ryssland. Gotland ska försvaras som andra delar av Sverige men Gotland ska inte bli en övningsplats för anfall mot Ryssland! Än värre kan det bli med värdlandsavtalet, då kan Gotland bli bas för USA/Nato-flyg som angriper Ryssland. Och som USA:s uttalande visar kan Sverige tvingas hysa kärnvapen!

Det är väl inte konstigt om Ryssland reagerar och svarar med egen upprustning (fast Ryssland just nu sänker sina försvarsanslag). Allt detta hotar Sveriges säkerhet och ökar risken att vi dras in i krig.

Värdlandsavtalet och partnerskap med USA/Nato innebär, som uttalandena av USA och Hultqvist visar, en upptrappning av krigsrisken, ökad militarisering och konfrontation. Tvärtemot den politik som tidigare präglat Sveriges agerande och gjort vårt land känt och respekterat i stora delar av världen.

Det allvarligaste i det hela är att svensk utrikes- och försvarspolitik nu verkar styras av USA:s, inte Sveriges, intressen. Jag uppmanar Margot Wallström: försvara den svenska linjen med alliansfrihet och fred, Sverige ska inte delta i stormaktskonfrontationen!

Vi i Kronoberg för fred och alliansfrihet, KFA, ordnar den 16 september en bussresa till Göteborg för att delta i demonstration mot Aurora 17, häng med!

Under hösten ska vi uppmärksamma hotet mot Vättern i form av Nato-övningar. Vill du vara med och verka för fred och alliansfrihet, mot svenskt Natonärmande, kom med i KFA!

 

Ulf Nilsson 
Ordförande i Kronoberg för fred och alliansfrihet