Debatt. .

2017-08-17 07:00
”I alla de kommuner som redan tillämpar fria bussresor för pensionärer så visar sig de positiva ­effekterna. Fler pensionärer reser kollektivt när de inte behöver fundera på kostnaderna och om de har råd med resan”, skriver debattören. Bild: Fredrik Sandb
”I alla de kommuner som redan tillämpar fria bussresor för pensionärer så visar sig de positiva ­effekterna. Fler pensionärer reser kollektivt när de inte behöver fundera på kostnaderna och om de har råd med resan”, skriver debattören.

Ge pensionärer fria resor med kollektivtrafiken

Pensionärer betalar mer i skatt än löntagare vid samma inkomst. 231 500 pensionärer, varav de flesta är kvinnor, lever under EU:s fattigdomsgräns. Kan dessa orättvisor har något samband med att pensionärerna utgör 25 procent av väljarkåren, men representeras av knappt 3 procent i Sveriges riksdag?

Representationen ser oftast bättre ut i kommuner och regioner och mycket kan progressiva kommuner och landsting göra för att underlätta livet och ekonomin för äldre.

Vi vet att en av tre äldre går inte ut när det är risk för halka. Här kan kommunen förslagsvis dela ut gratis halkskydd åt äldre, så att fler vågar sig ut på promenader, som är en så viktig fysisk aktivitet för att behålla rörligheten. Förslag om gratis halkskydd har ett flertal gånger avslagits av den blågröna majoriteten i Växjö kommun.

Enkla hjälpmedel kan avgiftsbefrias, i stället för att som Växjö kommun beslutat, att den äldre personen själv måste betala dessa hjälpmedel.

För att ge fler pensionärer, oavsett inkomst, större möjligheter att använda kollektivtrafiken i Växjö kommun har PRO Växjö tillsammans med övriga pensionärsorganisationer överlämnat en namninsamling till Växjö kommun med krav på fria bussresor för pensionärer vardagar, förslagsvis 10.00–15.00.

Argumenten för fria bussresor för pensionärer är många. Många bussar har under dagtid väldigt få passagerare, att ”bussarna går tomma” påtalas ofta. Det är Region Kronoberg som ansvarar för kollektivtrafiken. Växjö kommun kan tillsammans med Region Kronoberg förhandla fram en årlig summa som betalas till regionen för Växjö kommuns pensionärers resor.

Eftersom bussarna ändå kör sina turer så är ju varje inkomst till regionen ändå ett plus, så kostnaden för kommunen bör kunna sättas ganska lågt. Den ringa kostnaden kan då ställas emot vad vinsterna är med gratis bussresor.

Alla äldre uppmanas att vara aktiva för att förebygga negativa konsekvenser av åldrandet. Fria bussresor skulle innebära att fler pensionärer blir aktiva och deltar mer i det sociala livet. Det skulle minska social isolering och ensamhet – som för många äldre är ett stort problem – och det i sin tur främjar förebyggande hälsoarbete. Fria bussresor för pensionärer bidrar också till att frigöra parkeringsplatser och skulle gynna handeln.

I alla de kommuner som redan tillämpar fria bussresor för pensionärer så visar sig de positiva effekterna. Fler pensionärer reser kollektivt när de inte behöver fundera på kostnaderna och om de har råd med resan. Många vittnar om att livet blivit mindre ensamt, exempelvis tar de bussen för att träffa andra pensionärer och umgås en stund, besöker andra sociala aktiviteter och mötespunkter.

Ett medborgarförslag, med samma krav som pensionärsorganisationerna i Växjö kommun ställt, har lämnats in och kommer att beslutas av kommunfullmäktige.

Vi är många som ser fram emot ett positivt beslut i Växjö kommunfullmäktige!

 

Eva-Britt Svensson, PRO 
Ordförande PRO Växjö