Debatt. .

2017-10-19 07:00
Den privata sjukvården kontrolleras till hälften av Aleris, Capio och Praktikertjänst. Förra året omsatte företagen drygt 13 miljarder kronor. Bild: Claudio Bresciani /TT
Den privata sjukvården kontrolleras till hälften av Aleris, Capio och Praktikertjänst. Förra året omsatte företagen drygt 13 miljarder kronor.

Det ska vara lätt att komma rätt i vården

Jag är övertygad om att vi står inför ett stort paradigmskifte i svensk hälso- och sjukvård. Människor har idag helt andra krav än tidigare på tillgänglighet och möjlighet att enkelt komma i kontakt med vården när man själv vill och behöver, och det med rätta! Hälso- och sjukvården måste därför modernisera sitt sätt att arbeta och komma närmare patienten.

Jag är inte ensam om de här tankarna. Regeringen har nyligen tillsatt en utredning som har till uppgift att definiera vad vi tillsammans menar med ”nära vård”.

I den rödgröna majoritetens budget för nästa år avsätts 70 miljoner kronor för att göra det möjligt att ta steg mot den ”nära vården”. Nya sätt att möta patienterna ska prövas. Vi pekar ut några särskilt viktiga områden, dels utveckling av e-hälsa och digitaliseringens möjligheter och dels införandet av kontaktsjuksköterskor.


VAR MED OCH BRYT MEDIEMONOPOL

Teckna en prenumeration på din lokala ETC-tidning


Idag använder Region Kronoberg digitala lösningar både vid vårdplanering och vid viss terapi. Fler områden är på väg att digitaliseras. Tänk om vi också kan göra det möjligt för patienter att till exempel via datorn lämna sina blodsockervärden till diabetessjuksköterskan för att sedan möta läkaren via Skype.

Inom cancervården har vi sedan länge kontaktsjuksköterskor som patienter och anhöriga kan ringa när de behöver råd eller samtal. Kontaktsjuksköterskan kan även besluta om patienten ska komma in och träffa en läkare akut. Detta arbetssätt måste vi sprida till fler patientgrupper. Tänk om alla Kronobergare kunde ha sin egen kontaktsjuksköterska som känner denne och dennes familj.

Idag lägger vi ned alldeles för mycket resurser på att ”grindvakta” och mota bort patienter istället för att låta patienten känna efter och avgöra själv. Därför vill vi pröva modeller där patienter med konstaterade diagnoser själva avgör när de behöver vård. Inom vuxenpsykiatrin kan patienter med självskadebeteende redan idag lägga in sig själva vid behov. Detta har lett till att antalet inläggningar minskat med 85 procent! Tänk om vi kunde jobba så med fler patientgrupper.

Många upplever idag att det är krångligt och krävande att komma i kontakt med vården. Det vill jag ändra på. Det ska vara lätt att komma rätt i vården!

 

Anna Fransson (S)  
Regionstyrelsens ordförande