Debatt. .

2017-10-05 06:00

Det nya stadshuset är en dålig investering

Tisdagen den 17 oktober fattar Växjös kommunfullmäktige beslutet om det nya föreslagna Stadshuset ska byggas eller inte. Växjö kommuns del av stadshuset och det nya vardagsrummet uppgår till svindlande 668 miljoner kronor, en summa som i runda slängar motsvarar hela den investeringen som gjordes i Arenastaden.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

En summa som är den näst största investeringen i Växjö kommuns historia. En summa som inger respekt. Det förpliktigar. Många som står inför en investering av den kalibern vill gärna ha rejäla kalkyler och underlag att luta sig mot. Det vill inte den moderatledda majoriteten i Växjö.

Enligt det underlag som finns ska det finnas kalkyler på vad det skulle kosta att sitta kvar i nuvarande kommunhus och renovera det. Sådana kalkyler finns inte. Istället finns det en kalkyl som anger på ett ungefär vad det skulle kosta att omvandla kommunhuset till lägenheter. Något som inte är aktuellt för kommunen och som dessutom är betydligt dyrare än att renovera en kontorsfastighet.

Utan att ha en aning om vad det skulle kosta att sitta kvar i nuvarande kommunhus, eller ha en aning om vilken tidsplan en sådan renovering skulle ha, väljer den moderatledda majoriteten att dra slutsatsen att det nog, förhoppningsvis, blir lite billigare att bygga nytt och sälja det gamla. Det är spekulationer som inte håller när man ansvarar för Växjöbornas skattepengar.


VAR MED OCH BRYT MEDIEMONOPOL

Teckna en prenumeration på din lokala ETC-tidning


Vi förstår att den moderatledda majoriteten känner sig pressad. I budgeten för 2018 har man lagt in en reavinst på 70 miljoner kronor från dagens kommunhus (som ännu inte är sålt) för att anställa lärare och undersköterskor. Det betyder att den moderatledda majoritetens budget nästa år är ofinansierad om kommunfullmäktige i oktober inte fattar beslut om att bygga ett nytt kommunhus.

Det är minst sagt problematiskt att förlita sig på vinster för att klara Växjöbornas välfärd men det är än mer problematiskt att förlita sig på vinster som ännu inte finns. Att sätta spaden i jorden oavsett kostnad riskerar att äventyra inte bara 2018 års budget utan flera budgetar framöver.

Växjö står i dag inför ett enormt investeringsbehov. Utbildningsnämnden behöver investera ungefär en miljard kronor i skol- och förskolelokaler den närmsta tiden. Växjö behöver bygga fler bostäder och konjunkturen är glödhet. Att mitt i denna byggboom dra igång ett svindlande dyrt och ofinansierat stadshusprojekt fördyrar inte bara stadshuset utan riskerar också att fördyra de nödvändiga investeringarna Växjö kommun står inför. Vi befarar att Växjö nu får bevittna ett prestigeprojekt snarare än något som är genomtänkt och hållbart. Det riskerar kommunens ekonomi och det riskerar att förfölja Växjöborna i många år.

Vi är inte principiellt emot ett nytt stadshus om det visar sig vara klokt. I de underlag vi har fått ta del av hittills finns det inget som tyder på att det här är en klok investering. Tvärtom. Det har tydligt visat sig att ett eventuellt nytt stadshus blir betydligt dyrare än det var tänkt från början och det är fortfarande en mängd omständigheter som ännu inte är lösta. Det finns fortfarande tid att göra halt och i stället investera Växjöbornas skattepengar klokt framöver. Låt oss ta den chansen.