Debatt. .

2017-09-21 07:00
”Kära föräldrar, låt era barn cykla till skolan om det är möjligt!”, uppmanar debattörerna. Bild: Hasse Holmberg/TT
”Kära föräldrar, låt era barn cykla till skolan om det är möjligt!”, uppmanar debattörerna.

Allas ansvar att göra Växjö till en cykelkommun

I Växjö kommun behöver vi bli bättre på att cykla. Framför allt är det de korta transporterna under fem kilometer som bör föras över till cykel i större utsträckning.

Det byggs nu flera nya cykelvägar i Växjö stad men fler behöver byggas så att man lätt kan ta sig till exempelvis Gemla med cykel. Flera satsningar görs i staden i samarbete med staten i så kallade stadsmiljöavtal och naturligtvis är det fler transporter som kan läggas över på cykel i tätorten Växjö än i de mindre kommundelarna. Alltså är det här vi måste börja först. Men i sikte behöver vi ha utbyggnad av cykelinfrastruktur i hela kommunen.

En av de viktigaste åtgärderna är att vi som är föräldrar slutar upp med att skjutsa våra barn överallt. Exempelvis borde många fler skolbarn kunna ta cykeln till och från skolan. Skjutsningen med bil har ökat från 23 procent 2004 till 37 procent 2016. Detta är naturligtvis en utveckling i fel riktning. Fler och fler rektorer signalerar också att trafiksäkerhetssituationen utanför en del skolor är bristande på grund av den flitiga trafiken med bil. Så kära föräldrar, låt era barn cykla till skolan om det är möjligt! Här behöver vi arbeta vidare med ökad cykelsäkerhet för våra barn.

Snart hoppas vi att det blir möjligt för kommunens anställda att göra en bra cykelaffär via ett bruttolöne-avdrag. Beslut är taget i kommunens organisations- och personalutskott och kommunstyrelsen ska ta beslut. Det skulle kunna betyda en hel del. I Jönköping är det exempelvis drygt 15 procent av alla de anställda som nappat på ett sådant erbjudande. I Växjö skulle det kunna betyda runt 1000 nya cyklande personer. Ju fler kilometer som läggs över från bil till cykel desto bättre! Både stadens luftkvalitet, människors välbefinnande och klimatet påverkas positivt av att fler cyklar. Nu har regeringen aviserat en miljöpremie på elcyklar på 25 procent och Växjö kommun ser nu över hur detta kan synkas med ett erbjudande om bruttolöneavdrag.

Vi i Miljöpartiet de gröna har föreslagit nya hus utan parkeringar. Hus som ligger nära bra cykelvägar och kollektiva färdmedel. Vi tror att det snart kan vara på gång och inte minst det nya Bäckaslövsområdet är lämpligt för sådana hus. Med fem minuter till buss och tågstation kan man faktiskt klara sig utan egen bil. Till de få transporter då man verkligen behöver bil finns bilpool att tillgå. Det är vi som bor i de centrala och tätbebyggda delarna av kommunen som måste gå före. På landsbygden är det mycket svårare förstås.

Om staden ska vara attraktiv att cykla i måste cyklarna få ta större plats, på bilarnas bekostnad. Då kan inte jag som tagit bilen in till stan förvänta mig att kunna parkera precis utanför butiken utan måste promenera en liten bit eller ta bussen. Vi kan inte ha stora parkeringar inne i centrala delarna av staden, den platsen behövs för annat. Självklart ska handikapplatser finnas liksom smidiga ställen att hämta upp och lämna av folk på.

Växjö kommun vill under det blågröna styret där Miljöpartiet de gröna ingår, verka för en mer attraktiv cykelstad och flera investeringar är på gång. Men dessa satsningar måste följas av en större vilja att välja cykeln framför bilen bland medborgarna. Tillsammans kan vi göra Växjö kommun till en bättre cykelkommun!

Vi i Miljöpartiet de gröna vill att Växjö kommun går med i Föreningen Svenska Cykelstäder som består av 22 svenska kommuner som är ledande inom vardagscykling. Ett medlemskap i föreningen skulle innebära att Växjö kommun kan ta del av nätverkets arbete och ännu tydligare sätta cykling på den kommunala agendan.

Så låt oss tillsammans ställa om. Färre skjutsningar av barnen, färre bilresor till matbutiken och färre bilresor som är kortare än fem kilometer. Då kan mycket positivt ske!

 

 

Magnus P. Wåhlin & Cheryl Jones Fur (MP) 
Magnus P. Wåhlin, ordförande MP Växjö och Cheryl Jones Fur, gruppledare MP Växjö